Vraagtekens bij overlevingskansen Nuts

DEN HAAG, 21 JUNI. Als het Haagse verzekeringsbedrijf Nuts niet onmiddellijk verdere samenwerking met het in Arnhem gevestigde Ohra verbreekt, zal dat het einde voor Nuts betekenen. Dat stellen de vorige week ontslagen interim-managers bij Nuts, mr. J.J. van Weezendonk en drs. J.H.J. Cuypers in een 'strikt vertrouwelijke notitie', die zij op 31 mei hebben gestuurd aan de presidenten van de Raden van Commissarissen van Nuts Zorgverzekering (het ziekenfonds) en Nuts Ziektekosten (de particuliere zorgverzekering).

In de notitie wordt een viertal problemen bij Nuts besproken: de gevolgen van publikaties over het mogelijk achterhouden van kortingen op kunst- en hulpmiddelen in het kader van de AWBZ, de ontmantelde directie (twee van de vier directeuren zijn geschorst), de automatiseringsperikelen en de fusie met Ohra. De problemen zijn overigens inmiddels dermate omvangrijk, dat de managers zich afvragen 'of Nuts nog tijd van leven heeft om een en ander te repareren'.

Hoofdmoot van de notitie is de problematiek rond de fusie met Ohra. Op verzoek van de interim-managers hebben zowel de nog zittende directeur Luchtmeijer bij Nuts als directeur Huesmann van Ohra 'een financiële onderbouwing van de voordelen van de fusie voor Nuts en Ohra' gegeven. Daaruit blijkt dat de fusie bij Ohra 'totaal geen invloed heeft op de omzet'. Bij Nuts daarentegen stijgt de omzet aanzienlijk, omdat ervan wordt uitgegaan dat Nuts verzekeringsprodukten van Ohra gaat verkopen - onder de naam van Nuts - waardoor het verzekerdenbestand groeit. Maar die groei valt ook te realiseren zonder fusie, zo is bij Nuts berekend.

In beide rapporten staat dat de kosten van de fusie nihil of zeer gering zijn. Bij Ohra wordt verwacht dat het resultaat na een fusie met meer dan zestien procent per jaar groeit, als gevolg van kostenbesparingen, die volgens de interim-managers overigens ook zonder fusie haalbaar zijn. De verbetering van het na een fusie te verwachten resultaat bij Nuts noemen de managers 'ronduit spectaculair', maar moet volgens hun toch worden gezien als een vorm van erg opgewekt boekhouden, omdat wordt uitgegaan van al te zonnige aannamen. Het gaat bij dat alles om een fusie tussen de particuliere poot van Nuts, die nog moet fuseren met Ohra. Het ziekenfonds is al gefuseerd.

De realiteit van die inmiddels gerealiseerde fusie laat echter een heel ander beeld zien, zo wordt gesteld. De samenwerking op het gebied van inkoop loopt goed, maar de voordelen daarvan hadden via een goede inkoopcombinatie ook binnengehaald kunnen worden. Op het gebied van produktontwikkeling is na anderhalf jaar samenwerking het magere resultaat geboekt van één doorlopende reisverzekering van Ohra, die onder het label van Nuts wordt verkocht. “Het ziet er naar uit dat beide kanten 'moe' worden , omdat er onevenredig veel meer tijd in gaat zitten om een 'direct-writersprodukt' om te bouwen tot een voor de Nutsmarkt aantrekkelijk produkt in vergelijking tot zelf ontwikkelien bij Nuts, laat staan inkopen”, aldus de voormalige interim-managers. Ohra is direct-writer, doet dus direct zaken met de klant, zonder tussenkomst van tussenpersonen. Nuts daarentegen werkt met tachtig procent van de zes- á zevenduizend tussenpersonen die op de markt actief zijn.

Verder concluderen de managers dat de cultuurverschillen tussen Ohra en Nuts veel moeilijker overbrugbaar lijken dan werd verondersteld. Bovendien is de Nutsorganisatie intern sterk verdeeld over de wenselijkheid van samenwerking met Ohra.

Maar er zijn ook bedreigingen van buitenaf. Zo wijzen de managers er op, dat Aegon met ziektekosten gaat beginnen, evenals Delta Lloyd. Als Aegon met een ziektekostenverzekering komt, zullen de werknemers van ABN Amro zeer waarschijnlijk massaal overstappen van Nuts naar Aegon. “Er zijn ook bewegingen op gang aan het komen, waarbij buitenlandse verzekeraars - teneinde in Nederland vaste voet aan de grond te krijgen - bereid zijn bij tussenpersonen 'blind' te bieden op de Nutsportefeuille”, zo waarschuwen de managers.

De grootste directe bedreiging voor Nuts vormen echter de tussenpersonen, van wie er vorige week twaalf de koppen bijeen staken om te zien welke actie kan worden ondernomen tegen een juridisch en financieel in elkaar opgaan van Nuts en Ohra. Die tussenpersonen eisen waterdichte schotten tussen beide organisaties. Daarvoor willen zij garanties, die de zittende directeuren Luchtmeijer en Huesmann niet willen of kunnen geven. Als die tussenpersonen zich afwenden van Nuts betekent dat een totaal verlies aan omzet van 425 miljoen gulden, ofwel het verdwijnen van bijna driehonderd banen. “Een dergelijk omzetverlies zou het einde van Nuts betekenen”, schrijven de interim-managers.

    • Bram Pols