Volgens Shell-video begint ellende nu pas

DEN HAAG, 21 JUNI. Groot was de blijdschap gisteravond bij Nederlandse politici en de milieubeweging over de plotselinge wending in de Shell-story.

Maar wie de videoband van de multinational bekijkt die de laatste dagen werd gebruikt om de groeiende kritiek op het afzinken van de Brent Spar binnen en buiten het bedrijf te pareren, moet concluderen dat de moeilijkheden pas goed beginnen nu de olieopslagtank Brent Spar aan land zal worden ontmanteld.

De bedrijfsfilm, gemaakt in opdracht van Shell UK, schetst in schrille contrasten het verschil tussen de eenvoud van het afzinken van de Brent Spar en het aan land afbreken van het gevaarte. Voor het afzinken zijn zeven “relatief eenvoudige” handelingen nodig, maar voor het aan land brengen “negentien complexe maritieme en landoperaties”, zo laat de Engelse commentaarstem weten. Het verschil in manuren (52.000 tegen 360.000) is daarbij misschien nog wel het geringste probleem. Het risico dat er menselijke ongelukken gebeuren bij de ontmanteling is “zes keer zo hoog” als bij verzinking. Wie de schuld krijgt als deze ongelukken inderdaad gebeuren is een kwestie waar niet op in wordt gegaan.

Dan de milieukwestie. In beide gevallen wordt “het risico voor het milieu te verwaarlozen” genoemd. “Tenzij er een ongeluk gebeurt” wordt er in het geval van ontmanteling aan land aan toegevoegd. Uitgebreid worden de materialen beschreven die de opslagtank bevat, waarbij wordt erkend dat er enige kernstraling kan vrijkomen bij verzinking. Maar die is te vergelijken met de straling uit een rookalarm op kantoor, aldus de commentator.

Het filmpje besluit met een televisiebeeld van de drijvende mega-dobber. Geconcludeerd wordt dat de beslissing tot verzinking “geen precedentwerking” heeft en is genomen “op basis van onderzoek, discussies, analyses, maar bovenal op basis van feiten”.