Tekort Harmonie: minder toneel

LEEUWARDEN, 21 JUNI. De in januari geopende nieuwe stadsschouwburg De Harmonie in Leeuwarden gaat het komend theaterseizoen twee dagen per week dicht voor theatervoorstellingen. Op deze manier moet een deel van het verlies van 750.000 gulden over dit jaar, worden opgevangen.

Ondanks verdubbelingen van de recettes (3 miljoen gulden), de horecaomzet ( 1,6 miljoen gulden) en zaalverhuur ( 400.000 gulden) kampt het nieuwe theater met een exploitatietekort. Volgens directeur Gerard Tonen wordt dit veroorzaakt door de relatief hoge energiekosten (licht), schoonmaak- en verzekeringskosten. Het bestuur van de Harmonie heeft een aantal maatregelen aangekondigd die het verlies structureel met drie ton moet terugbrengen. Zo blijft de balie 's morgens dicht, wordt het aantal voorstellingen teruggebracht van 240 naar 215 en zal de kleine zaal in blokken van enkele weken uitsluitend voor theatervoorstellingen gebruikt worden. Hierdoor wordt bezuinigd op personeelskosten, omdat tribunes minder vaak hoeven worden afgebroken en opgebouwd als de zaal commercieel verhuurd wordt. Ook het risicobudget van 100.000 gulden verdwijnt. Door nog maar vijf in plaats van zeven dagen open te zijn voor voorstellingen, kan worden bespaard op de energielasten. De Harmonie zal, ondanks de bezuinigingen, echter jaarlijks met een structureel tekort blijven zitten van 450.000 gulden.

Tonen verklaart dat de schouwburg achteraf bezien op een andere, energiezuiniger wijze gebouwd had moeten worden. Met name de sfeervolle verlichting in de grote foyer kost veel geld. Het energiebedrijf Frigem is nu gevraagd na te gaan hoe de hoge energielasten teruggebracht kunnen worden. Tonen wijt het tekort ook aan de in zijn ogen geringe subsidie die de Harmonie van de gemeente Leeuwarden krijgt. “Wij krijgen 1,8 miljoen gulden subsidie en dat is in vergelijking met de overige 24 grote theaters in ons land echt niks. De Lawei in Drachten krijgt bijvoorbeeld al 2,2 miljoen van de gemeente Smallingerland.” Tonen ziet geen oplossing om het structurele tekort op te vangen. De toegangsprijzen verhogen vindt hij niet reëel. “Het theaterbezoek loopt juist als een trein, maar we zitten vast op de kosten. Dat doet buitengewoon veel pijn. De enige oplossing is nog meer dagen dicht te gaan, maar dat kun je nauwelijks een serieuze optie noemen. Dat zou natuurlijk heel slecht zijn voor het culturele klimaat in de stad en de hele regio.”