Taxiwereld Rotterdam pleegt miljoenenfraude

ROTTERDAM, 21 JUNI. De Rotterdamse taxiwereld pleegt op grote schaal fraude. In de periode 1991-1993 is voor tenministe zestien miljoen gulden aan fraude ontdekt. Dit blijkt uit een vandaag gepresenteerd rapport van het Rotterdamse Regionaal Interdisciplinair Fraudeteam (RIF).

Het RIF heeft 24 taxibedrijven onderzocht die zich alle schuldig hebben gemaakt aan belasting-, uitkerings- en premiefraude. Vaak werden ook meer taxi's ingezet dan er vergunningen zijn en werd er geknoeid met de kilometerstanden. Het fraudeteam is in september 1994 begonnen de Rotterdamse taxiwereld door te lichten, na geruchten dat in die branche op grote schaal zou worden gefraudeerd.

Bij alle onderzochte bedrijven is de administratie onvolledig en ongeordend. Ook worden chauffeurs vaak niet conform de geldende collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) betaald en maken taxibedrijven op grote schaal gebruik van part-timers die officieel enkele dagen per week werken en een uitvullende uitkering hebben, maar in werkelijkheid full-time werken.

De afdeling sociale zaken van de gemeente Rotterdam heeft tegen 22 werknemers proces-verbaal laten opmaken wegens valsheid in geschrifte. Het GAK heeft na uitkeringsfraude tegen 17 personen proces-verbaal laten opmaken.

Wethouder H.J. Simons van sociale zaken, tevens voorzitter van het RIF, toonde zich vanochtend somber over de uitkomsten van het onderzoek: “Met het onderzoek is slechts een topje van de ijsberg boven water gekomen.” Simons wil de fraude op korte termijn bestrijden door politie meer controles te laten uitvoeren. Ook zou de rijksverkeersinspectie beter moeten toezien op de naleving van de huidige regelgeving voor taxi's.

De achterliggende oorzaak voor de fraude is volgens het RIF de overcapaciteit in de Rotterdamse taxibranche: de provincie Zuid-Holland zou in het verleden te veel taxi-vergunningen hebben verstrekt. In Rotterdam zijn ongeveer 440 taxibedrijven, de 24 door het RIF onderzochte bedrijven hebben dertig procent van alle taxivergunningen van Rotterdam. Over welke bedrijven precies bij de fraude betrokken zijn, werden geen mededelingen gedaan. De situatie bij de niet onderzochte taxibedrijven zal volgens Simons “waarschijnlijk nauwelijks afwijken van het globale beeld dat nu bestaat.”