Sorgdrager gaat Fransen drugsbeleid uitleggen

LUXEMBURG, 21 JUNI. Minister Sorgdrager (justitie) heeft de Franse minister van binnenlandse zaken Jean-Louis Debré en zijn collega Jacques Toubon van justitie uitgenodigd. Zij wil het Nederlandse drugsbeleid toelichten en praten over samenwerking op dit terrein. Debré en Toubon hebben het aanbod geaccepteerd, dat werd gedaan in de marge van een bijeenkomst van de Europese ministers van binnenlandse zaken en justitie in Luxemburg.

“We zullen ze ontvangen en een mooi programma maken zodat ze zien hoe wij hier omgaan met drugs”, aldus Sorgdrager gisteren. Volgens haar collega Dijkstal van binnenlandse zaken zullen de gesprekken vooral gaan over samenwerking. Behalve Debré en Toubon zal ook de Franse minister van gezondheidszorg op de Nederlands uitnodiging ingaan.

Frankrijk, dat zich nooit voorstander heeft betoond van het liberale Nederlandse drugsbeleid, heeft onlangs fel uitgehaald naar Nederland. Tijdens een Europese top, twee weken geleden in Parijs, zei president Chirac tegen minister-president Kok dat deze zich niet moet verzetten tegen de conventie voor de politie-organisatie Europol, omdat Nederland toch al geen koploper is wat betreft de aanpak van drugscriminaliteit.

Minister van buitenlandse zaken Van Mierlo, zei vorige week, in reactie op de uitval van Chirac naar Kok: “Het lijkt me verstandig als de Franse president, die er nog maar kort is, kijkt naar het Nederlandse drugsbeleid. In de media en door politici wordt daar flink wat onzin over verteld. Ik kan me voorstellen dat het beeld van de Franse president niet helemaal helder is.”

Onze correspondent in Parijs voegt hier aan toe: Een commissie uit de Franse Senaat heeft zich aangesloten bij de wens van de minister van binnenlandse zaken, Debré, om de definitieve inwerkingtreding van het Verdrag van Schengen nog eens met zes maanden uit te stellen.

De Franse minister van buitenlandse zaken, Hervé de Charette, heeft daarentegen gisteren in de Assemblée Nationale voor Schengen gepleit, ook al had hij kritiek op het huidige functioneren van het systeem. Hij voegde er aan toe: “Wij moeten praktische maatregelen nemen. Wij kunnen 'Schengen' niet de schuld geven van de tekortkomingen van onze eigen diensten. Wij moeten onze eigen stoep vegen en onze partners niet de indruk geven dat wij ons niet thuisvoelen in de 'Schengen-ruimte'.