Salaris van informatici onder druk

ROTTERDAM, 21 JUNI. Aan de paradijselijke situatie voor automatiseringspersoneel lijkt definitief een einde gekomen. Liep in de periode van maart 1993 tot en met maart 1994 voor het eerst de werkgelegenheid voor automatiseerders terug (met 4 procent), het afgelopen jaar zijn ook de salarissen gedaald.

Dat blijkt uit de jaarlijkse salarisenquête automatiseringspersoneel van Berenschot Informatica, waarvan de resultaten vanmiddag in Lelystad zijn gepresenteerd.

Uit onderzoek onder 164 bedrijven met samen ruim 9.000 automatiseerders constateert Berenschot dat het gemiddelde salaris in 1995 met 0,4 procent is gedaald tot 75.700 gulden. De reële achteruitgang is nog groter: rekening houdend met een stijging van de consumentenprijsindex met 1,8 procent bedraagt de salarisdaling ruim 2 procent. Overigens vertoonde de werkgelegenheid weer enig herstel. Berenschot constateerde een groei van het aantal automatiseringsfuncties met 2 procent.

De jongste cijfers zijn in de verste verte niet meer vergelijkbaar met de hoogtijdagen voor automatiseringspersoneel, medio jaren tachtig. Omdat het aanbod van automatiseerders ver achterbleef bij de vraag, stegen de salarissen van dit schaarse personeel toen met vele procenten per jaar. Medewerkers wisselden in hoog tempo van baan, vooral omdat elders gemakkelijk meer kon worden verdiend. Die arbeidsmobiliteit, ontdekte Berenschot, is nu geslonken tot een bescheiden 4,1 procent, het laagste percentage sinds twaalf jaar.

Niettemin voorziet drs. W.D. Pelger, hoofd van Berenschot Informatica, dat de rust op de markt voor automatiseringspersoneel van tijdelijke aard is. Meer dan de helft (52,5 procent) van de automatiseerders die het voorbije jaar naar een andere baas vertrokken gaf salarisverbetering als reden van vertrek op.

Pelger: “Jarenlang is dit percentage niet zo hoog geweest. We zien dat werkgevers nog vasthouden aan de lage salarissen, dus wellicht is dit een voorbode van een nieuwe spanning op het salarisfront.”

De meeste druk op de salarissen bestond het afgelopen jaar bij banken en verzekeraars. Het gemiddelde salarispeil van automatiseerders in de financiële sector daalde met 3 procent, tot 78.200 gulden.