Ruzie ouders slechter voor kinderen dan echtscheiding

GRONINGEN, 21 JUNI. Middelbare scholieren die worden opgevoed door een gescheiden ouder behalen betere schoolprestaties, en hebben ook op andere terreinen meer succes, dan klasgenoten met ouders die ondanks veelvuldige en felle ruzie bij elkaar blijven.

Tot deze conclusie komt hoogleraar onderwijskunde prof.dr. J. Dronkers op basis van een eigen analyse van het Scholierenonderzoek 1994 onder 25.000 scholieren. Dronkers presenteerde zijn bevindingen vanmorgen op de Onderwijs Research Dagen 1995 in Groningen.

Dronkers' conclusie betreft alleen ouders die langdurig en hevig ruziemaken. Als de echtelijke ruzies zich beperken tot enkele uitbarstingen per jaar, doen kinderen van deze ouders het wèl weer beter op school dan middelbare scholieren die worden opgevoed door een gescheiden ouder.

Dronkers heeft voor het eerst voor Nederland onderzocht in hoeverre een slechte relatie tussen niet-gescheiden ouders nadeliger is voor het gemiddeld welzijn van kinderen op de middelbare school dan opgroeien in een eenoudergezin. In zijn analyse betrok de hoogleraar onder meer spijbelen, schoolprestaties in vergelijking tot de rest van de klas, druggebruik, fysiek en psychisch welzijn, geweld en misdaad, zakgeld, en televisiekijken. Om mogelijke vertekening door andere culturele tradities te voorkomen zijn alleen die leerlingen bij het onderzoek betrokken die in Nederland geboren zijn en de Nederlandse nationaliteit hebben.

Aanvankelijk werd aangenomen dat kinderen na een scheiding slechter af zijn door zowel de vaak slechtere financiële positie thuis, als door de verminderde autoriteit van de overgebleven ouder en de ruzies bij de echtscheiding.