Ritzen is tegen plan hogescholen wachtgeld

DEN HAAG, 21 JUNI. Minister Ritzen (onderwijs) verwerpt voorstellen van het hoger beroepsonderwijs voor een nieuwe wachtgeldregeling. De voorstellen van de HBO-Raad gaan niet ver genoeg en zijn ook niet op korte termijn te realiseren.

Dit heeft Ritzen de Tweede Kamer en de HBO-Raad, waarin de Nederlandse hogescholen samenwerken, gisteren laten weten. De minister houdt vast aan zijn norm voor wachtgelduitgaven van maximaal drie procent van de totale uitgaven in 2005. De HBO-Raad acht dan alleen vijf procent reëel. Vorig jaar ging in het hoger beroepsonderwijs 202 miljoen gulden, ruim tien procent van het totale budget, op aan wachtgelduitkeringen. In 1992 was dat nog 8,6 procent. In andere onderwijssectoren in dat percentage veel lager (1994 basisonderwijs 2,2 procent, universiteiten 7,3). In april heeft Ritzen onverwachts de boetes op ontslag in het hoger beroepsonderwijs sterk verhoogd, als noodmaatregel tegen het verder oplopen van de wachtgelduitgaven aan de hogescholen.

In antwoord op die noodmaatregel heeft de HBO-Raad voorgesteld een deel van de wachtgelders (van wie 78 procent ouder is dan 50 jaar) over te hevelen naar de VUT, zoals in andere overheidssectoren wel gebeurt. Ook stelt de HBO-Raad voor om het bovenwettelijk deel van de werkloosheidsuitkering per hogeschool te laten variëren. Maar volgens Ritzen biedt overheveling naar de VUT geen structurele oplossing en is variatie van de uitkering per hogeschool pas over een paar jaar mogelijk als de decentralisatie van de arbeidsvoorwaarden een feit zal zijn.

Ritzen schrijft de HBO-Raad dat hij de hogescholen wel veel sterker dan voorheen individueel wil afrekenen op de kosten van het wachtgeld voor ontslagen leraren. Nu worden die kosten nog verdeeld over alle scholen. Ook wil hij een onhankelijke toetsing van de rechtmatigheid van ontslag instellen. Ritzen weigert hogescholen extra geld te geven, omdat is afgesproken dat de hogescholen één budget krijgen voor alle uitgaven. Volgens de HBO-raad kostten de werkloze docenten vorig jaar 47 miljoen gulden meer dan redelijkerwijs kon worden verwacht. De HBO-raad vindt dat Ritzen te weinig rekening houdt met de geringe mobiliteit van hogeschooldocenten.