Recessie VS kortstondig; Greenspan: licht negatieve groei in dit kwartaal

WASHINGTON, 21 JUNI. De economische groei van de Verenigde Staten kan in het tweede kwartaal van dit jaar licht negatief uitvallen. Dat heeft president Alan Greenspan van de Federal Reserve Board (het stelsel van Amerikaanse centrale banken) gisteren tegenover de bankencommissie van de Senaat verklaard.

“Het is een erg lage groei en het zou licht negatief kunnen worden,” aldus Greenspan. Het afgelopen jaar is de groei van de Amerikaanse economie in de VS vrij fors geweest en een overgang naar een lager groeitempo verloopt niet altijd even soepel, zo stelde hij. “Als je een groeitempo hebt dat niet is vol te houden en je probeert dat aan te passen of terug te brengen naar een tempo dat wel is vol te houden, dan stuit je op hobbels in de weg, zo wijst de geschiedenis uit,” aldus Greenspan.

Hij voegde daaraan toe dat dat geheel volgens verwachting is. “Ik zou zelf enorm verbaasd zijn geweest als we een geleidelijke overgang van het hoge groeitempo naar een solide lange-termijngroei hadden gehad,” zei hij.

De Amerikaanse economie, gemeten aan het bruto binnenlands produkt, nam in het eerste kwartaal toe met 2,8 procent op jaarbasis. In het vierde kwartaal van vorig jaar groeide de economie nog met 5,1 procent op jaarbasis.

Greenspan temperde later in een redevoering te New York de hoop op een renteverlaging. Hij merkte op dat het op dit moment nog moeilijk is in dit stadium een oordeel te geven over de stand van de economie en dat de Fed zijn analyse moet “intensiveren” en een gedisciplineerde en coherente monetaire politiek moet voeren. De Fed verhoogde eerder enkele malen de rente om een 'zachte landing' van de economie te bewerkstelligen.

Greenspan heeft de afgelopen weken volgens analisten enigszins verwarrende signalen uitgezonden. In een rede op 7 juni opperde hij al de mogelijkheid van een recessie. Maar hij voegde er aan toe dat de kans op een scherpe neergang afnam.

Het minister van handel maakte gisteren bekend dat het volume van bouw van nieuwe huizen in mei voor de vierde achtereenvolgende is gedaald. Ofschoon dit opnieuw wijst op een economische afzwakking, menen analisten dat de huizenmarkt stabiliseert.

De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) sloot gisteren in haar halfjaarlijkse World Economic Outlook een tijdelijke recessie in de VS in het tweede en derde kwartaal niet uit. Over het hele jaar 1995 blijft de groei niettemin positief. De OESO wijst in dit verband op de daling van de lange rente die een stimulans voor de investeringen inhoudt, terwijl de gevolgen van de Mexicaanse crisis goeddeels zijn verwerkt. (Reuter, AP, AFP)