Onderzoek naar gratis OVJ-kaart

HAARLEM, 21 JUNI. De VVD-fractie in Provinciale Staten van Noord-Holland wil dat er onderzoek wordt gedaan naar het door haar veronderstelde onnrechtmatig gebruik van de gratis OVJ-kaart die 22 Statenleden per 1 juni hebben ontvangen.