Niet meer automatisch lintje voor politici

DEN HAAG, 21 JUNI. Politici krijgen niet langer automatisch een koninklijke onderscheiding toegekend. Zij zullen net als andere Nederlanders worden beoordeeld op hun 'bijzondere verdiensten jegens de samenleving'.

De Tweede Kamer nam gisteren een motie aan van PvdA en D66 aan om het automatisme voor politici te schrappen. Minister Dijkstal (binnenlandse zaken), die verantwoordelijk is voor het decoratiestelsel, legt zich neer bij de uitspraak van de Kamer, zo bleek vanmorgen.

Vanaf volgend jaar gelden nieuwe regels voor de toekenning van koninklijke onderscheidingen. Burgers krijgen niet langer een onderscheiding omdat zij een functie of een baan langdurig hebben uitgeoefend, maar zij zullen worden beoordeeld op hun bijzondere verdiensten. Voor Kamerleden gold tot nu toe dat zij na tien jaar automatisch een lintje krijgen; voor provinciale en lokale politici lag die termijn op twaalf jaar. Bewindslieden kwamen al na één jaar in aanmerking voor een koninklijke onderscheiding.

In de Tweede Kamer ontstond onverwachts een meerderheid om politici dat recht op een koninklijke onderscheiding te ontnemen. GroenLinks verklaarde aanvankelijk de motie van PvdA en D66 niet te steunen omdat de partij tegenstander is van de toekenning van onderscheidingen. Nadat een motie van deze strekkking was verworpen, steunde GroenLinks en ook de Socialistische Partij het schrappen van het automatisme voor politici.

Minister Dijkstal ontraadde de Tweede Kamer vorige week de motie van PvdA en D66 te aanvaarden. Volgens de minister is het geen goede zaak als politici elkaar de maat moeten nemen voor de beoordeling van koninklijke onderscheidingen. De minister van binnenlandse zaken beoordeelt namelijk in laatste instantie de toekenning van koninklijke onderscheidingen aan landelijke, provinciale en lokale politici.

Politici kunnen straks overigens, net als andere burgers, door iedereen worden voorgedragen voor een onderscheiding. Een onafhankelijke instantie, het Kapittel der Nederlandse orden, beoordeelt of betrokkenen de vereiste 'bijzondere verdiensten' hebben.