KNMG: niet meedoen aan gendercentrum

UTRECHT, 21 JUNI. De artsenorganisatie KNMG vindt dat artsen geen medewerking moeten verlenen aan het Gender Behandelcentrum in Utrecht. Dit centrum beweert voor de kunstmatige conceptie het geslacht van het kind te kunnen bepalen. Zo zouden ouders op verzoek een jongen of meisje kunnen “bestellen”. De KNMG deelt de mening van onder andere de Gezondheidsraad dat de sperma-scheidende techniek omstreden is en niet zo succesvol als het centrum voorstelt.