J.J.S. Boekestijn

J.J.S. Boekestijn (42) is per 1 september benoemd tot hoofd van het nieuw op te richten bedrijfsbureau van de gemeente Amsterdam. Dit bureau draagt de zorg voor het reorganisatieproces van de secretarie naar een bestuursdienst. Sinds 1989 leidt Boekestijn de afdeling communicatie van de gemeente Utrecht.