Israel wil alvast geld inzamelen voor Syrië

TEL AVIV, 21 JUNI. Israel heeft een aantal Europese landen en Japan benaderd voor economische hulp aan Syrië in het geval beide landen vrede sluiten. Jossi Beilin, de onderminister van buitenlandse zaken, zei gisteravond in een vraaggesprek met radio Israel dat dit de manier is waarop Europese landen “die ons zo vaak vragen wat ze voor de vrede kunnen doen inderdaad wat kunnen doen”.

Volgens de Jerusalem Post van vandaag heeft Beilin dit onderwerp reeds opgenomen met vertegenwoordigers van Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Zweden, Oostenrijk en Spanje. Het gaat Israel er in de eerste plaats om de aflossingstermijnen van door Syrië opgenomen internationale leningen - in de orde van grootte van enkele miljarden dollars - te verlengen. De Israelische diplomatie, die het in Washington ook voor de Palestijnse en Jordaanse financiële belangen heeft opgenomen, is tot actie voor Syrië over gegaan omdat het Jeruzalem duidelijk is dat Damascus niet op Amerikaanse financiële hulp van enige omvang kan rekenen. Afgezien van een sterke tendens in de Amerikaanse politiek om flink op de buitenlandse hulp te beknotten wordt Syrië door Washington nog steeds op de lijst van terroristische landen gehouden.

De Israelische diplomatie mikt volgens de Jerusalem Post op financiële hulp voor Syrië uit het spoedig door de Europese Unie bekend te maken vijfjaren-hulpprogramma (6,5 miljard in giften en eenzelfde bedrag in leningen) aan de Middellandse-Zeelanden. De Jerusalem Post citeert een hoge Europese diplomaat volgens wie dit hulpprogramma volgende week tijdens de halfjaarlijkse top van de Europese Unie in Cannes zal worden aangekondigd. Volgens Israelische diplomatieke bronnen zijn de Europeanen enthousiast om zonder nieuw geld op tafel te hoeven leggen Syrië, na een vredesverdrag, te helpen. Indien het Israelisch-Arabische conflict in het aan de Middellandse Zee grenzende deel van het Midden-Oosten tot een einde komt, liggen er voor Europese industrieën goede kansen mee te doen aan grote vredesprojecten, zoals de aanleg van spoorlijnen en wegen, waterprojecten en toerisme. Vorige week bracht een delegatie van de Nederlandse Spoorwegen bezoeken aan Israel en Jordanië met het oog op mogelijke Nederlandse deelname aan het aanleggen van spoorverbindingen tussen Israel en Jordanië.

Volgens de Jerusalem Post zou Jeruzalem graag zien dat de Europese Unie een eventueel economisch hulpprogramma aan Syrië pas in november bekendmaakt tijdens een internationale zakenconferentie in Barcelona. Pas dan zal het duidelijk worden of een Israelisch-Syrisch vredesverdrag een haalbare kaart is in 1996. De besprekingen tussen de stafchefs van beide landen over veiligheidsmaatregelen, na een Israelische terugtrekking van de Hoogvlakte van Golan, worden op 27 juni in Washington hervat.