'Innovatie vergt extra investering'

DEN HAAG, 21 JUNI. Minister Wijers (economische zaken) vindt dat het bedrijfsleven meer moet investeren in technologie. Het kabinet houdt er rekening mee dat het bedrijfsleven 1,5 tot 4,5 miljard gulden in de bevordering van onderwijs en onderzoek steekt.

Dat zei Wijers vanmorgen in Den Haag bij de presentatie van de technologienota Kennis in beweging. Volgens de minister hebben de vorige kabinetten onder leiding van premier Lubbers te veel overgelaten aan het vrije spel van de markt en de nadruk te veel gelegd op loonmatiging. In een vraaggesprek met deze krant stelt Wijers dat Nederland niet zozeer moet concurreren op loonkosten alswel op kennis.

Concurrentie op loonkosten is een doodlopende weg. Teneinde een meer kennisintensieve economie te krijgen investeert het kabinet de komende vier jaren 1,5 miljard gulden in technologie. Het leeuwedeel daarvan - 1,3 miljard - wordt besteed aan het versterken van de basis voor innovatie. Zo wordt het budget voor de fiscale stimulering van speur- en ontwikkelingswerk (WBSO) structureel met 100 miljoen gulden verhoogd en komt er voor de oprichting van een aantal topinstituten per jaar 55 miljoen gulden beschikbaar. Het eerste topinstituut moet volgend jaar worden geopend.

Voor het “initiëren en signaleren” van ontwikkelingen op het gebied van de elektronische snelweg en de milieutechnologie wordt 200 miljoen gulden uitgetrokken. Het bedrijfsleven zal zich meer dan in het verleden financieel moeten committeren, menen de bewindslieden Wijers, Ritzen en Van Aartsen, die hun naam aan de nota hebben verbonden. Als het lukt om het bedrijfsleven financieel bij het beleid te betrekken wil Wijers bij het kabinet aankloppen voor nog meer overheidsgeld.

De rol van de overheid ziet Wijers als “initiator van vernieuwingen”. Het kabinet ziet vooral veel toekomstige werkgelegenheid in de multi-mediamarkt, een combinatie van geluid, beeld, data en tekst in digitale vorm.