Hof spreekt advocaat vrij van vervalsing

AMSTERDAM, 21 JUNI. De Amsterdamse advocaat O. Hammerstein is gisteren door het gerechtshof in Amsterdam vrijgesproken van valsheid in geschrifte.

Het hof achtte niet bewezen dat de advocaat opzettelijk heeft meegewerkt aan een notariële akte waarvan de inhoud niet op waarheid berustte. Met de akte deed een cliënt van Hammerstein, de Surinaamse rijsthandelaar G., zich voor als eigenaar van een bedrag van 17,5 miljoen gulden. De rijsthandelaar probeerde het bedrag, waarop justitie beslag had laten leggen, in zijn bezit te krijgen. Volgens de rijsthandelaar was het geld afkomstig uit de handel in rijst en hout.

Volgens het zogeheten 'Octopus'-onderzoek van de Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (Fiod) naar internationale geldstromen van criminele herkomst, was de 17,5 miljoen gulden afkomstig van grootschalige hasjhandel. Het OM stelt dat Hammerstein wist dat het geld niet van G. was, maar uit de drugshandel kwam. De notariële akte zou valselijk zijn opgemaakt.

Hammerstein heeft altijd ontkend dat hij bewust heeft meegewerkt aan het opzetten van een schijnconstructie met als oogmerk drugsgeld aan een justitiëel beslag te onttrekken. Hij zegt te zijn bedrogen door andere verdachten.

Vorig jaar had de rechtbank Hammerstein voor dezelfde feiten vrijgesproken. Tegen deze uitspraak was het OM hoger beroep gegaan. Tegen hem werd in hoger beroep een jaar voorwaardelijke celstraf en 50.000 gulden boete geëist. Procureur-generaal R. Manschot sprak er gisteren zijn afkeuring over uit dat zakenmensen, advocaten en fiscalisten bereid zijn allerlei ingewikkelde constructies te bedenken die het de fiscus onmogelijk moet maken de herkomst van geld te traceren.

Het hof oordeelde dat niet is bewezen dat Hammerstein betrokken is geweest bij het opzetten van de schijnconstructie. Wel was het hof van oordeel dat de advocaat 'lichtvaardig' zijn diensten aan G. heeft verleend en “onzorgvuldig te werk is gegaan”. Hij had volgens het hof, “een nader onderzoek moeten instellen naar de herkomst van het geld”.