GPV hekelt XTC beleid van kabinet

DEN HAAG, 21 JUNI. Ondanks druk uit de Tweede Kamer voelt minister Borst (volksgezondheid) er niets voor gemeenten aan te sporen harder op te treden tegen houseparty's en het gebruik van de verboden harddrug ecstacy (XTC). Begin dit jaar stuurde Borst alle gemeenten een notitie met richtlijnen voor beleid bij houseparty's, en dat vindt zij afdoende, zo maakte ze gistermiddag duidelijk tijdens een debat in de Kamer over houseparty's en XTC-gebruik.

Het Tweede-Kamerlid Schutte (GPV) wees er op dat XTC een harddrug is, dat handel en gebruik verboden zijn maar toch op grote schaal bij houseparty's voorkomen. Hij veroordeelde het gedoogbeleid van het kabinet. “Terecht heeft de minister handreikingen voor gemeentelijk beleid doen uitgaan, maar waar zulke grote belangen op het spel staan, is elke tweeslachtigheid in het beleid funest.”

De GPV'er diende een motie in waarin hij stelt dat prioriteit moet worden gegeven aan de opsporing en vervolging van de handel in XTC en andere amfetamine-achtige stoffen. Het gebruik van de drug moet zoveel mogelijk worden voorkomen, vindt hij. Schutte pleitte nadrukkelijk niet voor een verbod op het houden van houseparty's, omdat dit geen zaak is van de rijksoverheid maar van de gemeenten. De minister moet volgens Schutte aan gemeenten duidelijk maken dat zij grenzen moeten stellen aan het aantal bezoekers van houseparty's en de duur daarvan. “De verzoeker moet aantonen dat hij aan redelijke eisen van gezondheid en veiligheid kan voldoen, toegespitst op massaliteit en tijdsduur. Juist hierdoor ontstaan problemen in relatie tot XTC-gebruik. Als dat niet mogelijk is, is het de taak van de gemeente om te zeggen: zo kan het niet.”

De motie van Schutte, waarover volgende week wordt gestemd, krijgt in elk geval steun van CDA, RPF, SGP en een deel van het AOV onder aanvoering van fractievoorzitter Nijpels. Het Kamerlid Kamp (VVD) staat positief tegenover de motie. Ook zij vindt dat er harder tegen XTC-gebruik moet worden opgetreden, maar de vraag of haar partij de motie steunt, zal pas dinsdag tijdens de fractievergadering worden beantwoord. In dat geval steunt ten minste de helft van de Kamer de motie die volgens Borst niets toevoegt aan haar beleid en daarom overbodig is.