'Geldmarkt niet belemmeren'

PARIJS, 21 JUNI. De rijke landen moeten de financiële markten aanmoedigen excessen aan te pakken, maar handelaren moeten vrij blijven hun rol te vervullen als degenen die overheden dwingen een strakke budgettaire discipline te handhaven. Dit zegt de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) in haar gisteren verschenen halfjaarlijkse 'World Economic Outlook'.

Volgens de OESO fluctueren de markten niet meer dan voorheen, ondanks de crisis in Mexico en de ineenstorting van de Baringsbank. “Gegevens over de maandelijkse veranderingen in wisselkoersen, rendementen op obligaties en aandelenkoersen geven weinig steun aan de bewering dat de fluctuaties op de financiële markten sinds de jaren zeventig sterk zouden zijn toegenomen.”

De fluctuaties op de obligatiemarkten bereikten in het begin van de jaren tachtig een hoogtepunt en de fluctuaties op de wisselmarkten zijn sindsdien hetzelfde gebleven of afgenomen. Een belasting op transacties zou contraproduktief zijn, indien hierdoor de liquiditeit op de markten - gewoonlijk een stabiliserende kracht - zou afnemen. Bovendien zou het innen zo'n belasting moeilijk zijn en veel geld kosten. Voorts kunnen pogingen van de drie grote economische machten (VS, Japan en Duitsland) hun rente te verhogen of te verlagen om wisselkoersbewegingen te keren een boemerang-effect hebben. Volgens de OESO moet de binnenlandse economische situatie doorslaggevend zijn in het rentebeleid.