Concurrentie PTT Telecom valt uiteen

UTRECHT, 21 JUNI. Enertel, beoogd concurrent voor PTT Telecom, is gisteravond uiteengevallen. De aandeelhouders, Nederlandse Spoorwegen en tien energiebedrijven, konden het niet eens worden over de strategie.

Beide partijen kondigden gisteren in Utrecht, waar de scheiding na een aandeelhoudersvergadering werd bekendgemaakt, aan elk afzonderlijk een vergunning te zullen aanvragen voor de exploitatie van hun bestaande landelijke telecom-netten.

Dit is een streep door de rekening van minister Jorritsma, die ervan uitging dat NS en energiebedrijven samen één sterk bedrijf zouden formeren dat een alternatief voor de landelijke infrastructuur van PTT Telecom kan bieden. De interim-Wet op de Telecommunicatievoorzieningen (WTV), zojuist naar de Tweede Kamer gestuurd, voorziet in één licentie voor exploitatie van zo'n alternatief landelijk net en aparte vergunningen voor regionale exploitanten (kabelbedrijven).

Voorstanders van ruimere concurrentie in politiek en bedrijfsleven liepen eerder al te hoop tegen een duopolie in de landelijke telecom-infrastructuur. De energiebedrijven, die doorgaan als Enertel, en NS lieten gisteren doorschemeren er nu vanuit te gaan dat de overheid ruimte zal scheppen voor meer dan één nieuwe landelijke aanbieder.

Breekpunt in het overleg tussen NS en energiebedrijven was de positie die de regionale kabelexploitanten, wier netten onmisbaar zijn om abonnees op het nieuwe telecom-net aan te sluiten, in Enertel zouden krijgen. NS en de Enertel-directie waren van meet af aan voorstander van een 'Telecom 2', dat alleen met sterke, centrale leiding in staat zou zijn “een nationaal antwoord” op infrastructuur en diensten van PTT Telecom te geven.

De regionale kabelbedrijven, verenigd in de Vecai, eisten zelf het primaat op. Mede omdat zij de grootste investeringen zullen moeten doen om hun netten onder meer geschikt te maken voor telefonie, willen zij zelf beslissen over de diensten die ze hun abonnees aanbieden en over de inkomsten die daaruit voortvloeien. De tien energiebedrijven in Enertel, wier kabeldochters 40 procent van de Nederlandse markt bedienen, zijn uiteindelijk gezwicht voor de druk uit de regio.

Enertel-directeur ir. J. Thierry, afkomstig van BCG Interimmanagement, zal de scheiding tussen NS en energiebedrijven de komende periode afwikkelen. Zijn mede-directeur dr. M.H. Slagmolen stelde zijn functie gisteren direct ter beschikking en zal zich weer bij NS wijden aan telecom-activiteiten. NS wil een consortium formeren om alsnog een landelijke telefoonmaatschappij van de grond te krijgen. Zowel NS als Enertel willen overleg voeren met het Amerikaanse telecom-concern BellSouth, waarmee eerder gezamenlijk afspraken over samenwerking waren gemaakt.