Coalitie bereikt compromis over verdere groei Schiphol

Door DEN HAAG, 21 JUNI. De coalitiepartners PvdA, VVD en D66 hebben vanmorgen, tijdens het afrondende Kamerdebat over Schiphol, een compromis gepresenteerd voor de toekomstige groei van de luchthaven. De paarse fracties willen Schiphol begrenzen tot een maximaal aantal passagiers tussen de 36 en 44 miljoen en ten hoogste 10.000 geluidgehinderde woningen in de omgeving.

Vanmorgen werd ook duidelijk dat de fracties met name verdeeld zijn over de interpretatie van de 10.000-grens. De VVD houdt de mogelijkheid open dat deze grens in de toekomst moet worden verruimd. PvdA en D66 zien de grens nu al als een hard slot op de luchthaven. De ministers Jorritsma (verkeer en waterstaat) en De Boer (VROM) zouden de Tweede Kamer vanmiddag antwoorden. Zij kunnen in grote lijnen met het compromis leven.

In het compromis, dat gistermiddag op initiatief van de VVD werd bereikt, leveren PvdA, VVD en D66 volgens henzelf allemaal iets in. In plaats van maximaal ongeveer 40 miljoen passagiers, een wens van PvdA-woordvoerder Van Gijzel, zal Schiphol “in elk geval niet meer dan 44 miljoen” passagiers mogen verwerken, zoals Van Gijzel het uitdrukte. D66 geeft de wettelijke verankering van een verlengd nachtregime, van 6.00 tot 7.00 uur, voorlopig op. De komende jaren zal worden onderzocht wat de effecten van de verlenging op de economie en de gezondheid zullen zijn. De VVD tenslotte, gaat akkoord met ten hoogste 10.000 geluidgehinderde woningen, in plaats van de 10.900 die deze fractie wilde.

In de Tweede Kamer werd het compromis door de oppositie honend ontvangen. Belangrijk punt daarbij was dat de moties over de 10.000 geluidgehinderde woningen en het bij wet verlengde nachtregime die vorige week nog voor onenigheid in de Kamer zorgden, inmiddels op een ruime Kamermeerderheid bleken te kunnen rekenen - van behalve PvdA en D66 ook GroenLinks, AOV, RPF, SGP, GPV, SP en een aantal eenmansfracties. “Investeren in de coalitie is kennelijk belangrijker dan investeren in het milieu”, zei GroenLinks-woordvoerder Rosenmöller. Schutte (GPV) zei dat het compromis “winst is voor de VVD”. “Paars heeft het gewonnen van groen”, zei Van Dijke (RPF).

Het interpretatieverschil over de 10.000-grens werd duidelijk toen Te Veldhuis (VVD) sprak over een “inspanningsverplichting” en PvdA en D66 het hadden over een “resultaatsverplichting”. Mocht, aldus Te Veldhuis, oprekken nodig zijn, dan sluit de VVD een herziening van de Planologische Kernbeslissing (PKB) voor Schiphol niet uit. Van Gijzel (PvdA) gaf toe dat een PKB altijd door een volgend kabinet kan worden herzien, waarbij hij als voorbeeld een strengere grens, van 30 miljoen noemde.

Ook het kabinet heeft in de PKB een geluidsgrens van maximaal 10.000 ernstig gehinderde woningen gesteld.

Pag.3: Hogere grens woningen

Voor het geval Schiphol de 'mainport'-ambities niet binnen deze geluidszone kan realiseren, heeft het kabinet extra ruimte gereserveerd, tot maximaal 12.600 gehinderde woningen. Voor het oprekken van de grens is dan een zware planologische procedure nodig. Nieuwe berekeningen hebben aangetoond dat Schiphol 'mainport' kan worden (met jaarlijks ongeveer 40 miljoen passagiers) binnen een zone van 10.900 geluidgehinderde woningen.

Anderhalve week geleden, tijdens een eerder debat over deze randvoorwaarden aan de uitbreiding van Schiphol met een vijfde baan waren PvdA, VVD en D66 het nog niet met elkaar eens, waarna het kabinet alle moties hierover ontraadde. Het initiatief voor een gezamenlijke inbreng kwam van VVD-woordvoerder Te Veldhuis, die zijn collega's maandag voorhield dat het niet aanging de uitslag van een zo belangrijk debat af te laten hangen van het stemgedrag van eenmansfracties.

Van Gijzel kreeg het moeilijk toen hij moest verdedigen waarom hij de veertig- miljoen-grens had losgelaten. Hij gaf toe dat een PKB altijd door een volgend kabinet kan worden herzien.