Britse minister: Shell had niet mogen toegeven

LONDEN, 21 JUNI. De Britse regering toonde zich gisteren gebruskeerd nadat Shell zijn Britse dochter opdracht had gegeven om van het afzinken van het olielaadstation Brent Spar af te zien.

De Britse overheid, die voor de operatie een vergunning had verstrekt, steunde het voornemen tot het laatst.

Volgens de Britse minister van handel, Michael Heseltine, had Shell zijn rug recht moeten houden. “Ze hadden zich niet druk moeten maken en moeten doen waar ze in geloofden”, aldus Heseltine over Shell.

De eveneens zeer verbolgen minister voor energiezaken, Tim Eggar, liet in een eerste reactie weten dat Groot-Brittannië niet automatisch zal overgaan tot het verlenen van een vergunning voor ontmanteling op land. “Shell heeft toegegeven dat het zoekt naar de op twee na beste milieu-optie. Dat is niet de wijze waarop een groot Brits bedrijf zich dient te gedragen”, aldus Eggar.

Hij wees ook op het gevaar dat ontmanteling van de Brent Spar op land betekent. “Ik ga niet het milieu op het land in Groot-Brittannië en de levens van werknemers in gevaar brengen”, zei hij. “Shell zal ons ervan moeten overtuigen dat het een betere optie heeft dan het afzinken”.

Shell zei gisteren binnenkort een verzoek voor een vergunning voor ontmanteling van de Brent Spar aan land in Groot-Brittannië in te zullen dienen. Eggar wees erop dat de vergunning voor afzinken op zee was verleend na drie jaar van intensieve besprekingen en langdurige overwegingen. “Als Shell een alternatief voorstaat zal de regering dat in overweging nemen”, zei hij.

“Het nieuwe voorstel zal oplossingen moeten bieden voor de problemen die er toe geleid hebben dat afzinken in diepe wateren uit milieu-overwegingen de voorkeur verdient”, aldus Eggar.

Duitsland, dat het afzinken van de Brent Spar scherp heeft bekritiseerd, noemde de ommezwaai van Shell gisteren “prettig en gevoelig”.

Eggar zei geïrriteerd dat de Europese landen al sinds februari op de hoogte waren van het plan voor het afzinken. Volgens de minister hadden zij zich stil gehouden totdat Greenpeace in mei met zijn acties begon.