Actie fysiotherapeuten ontregelt post Kamer

DEN HAAG, 21 JUNI. Fysiotherapeuten en hun patiënten hebben met massaal postaal geweld de postkamer van de Tweede Kamer ontregeld. Uitzendkrachten moeten er aan te pas komen om orde te scheppen in de chaos die het gevolg is van een protestactie van fysiotherapeuten tegen voorgenomen bezuinigingsmaatregelen van minister Borst. Met deze actie richting Kamerleden hoopt de beroepsgroep alsnog het onheil te keren.

In zijn achtjarige loopbaan heeft G. de Gier, hoofd postzaken, nooit zo'n drukte op zijn afdeling meegemaakt. Sinds maandag zijn er ongeveer 37.000 brieven binnengekomen, gericht aan alle fracties.

Normaal gesproken dient alle post voor negen uur 's ochtends verwerkt te zijn, nu wordt al enkele dagen tot het begin van de middag post gesorteerd. “Maar dan nog zijn we niet klaar. We stoppen er op een gegeven moment mee, omdat we ook nog ander werk hebben”, zegt een medewerker van de postkamer in de Wttewaal van Stoetwegenzaal, een vergaderzaal die voor de duur van de brievenactie als dependance wordt gebruikt. Probleem bij de sortering is dat de enveloppen niet te onderscheiden zijn van die van gewone brieven.

De vrijgevestigde fysiotherapeuten willen maatregelen van tafel die minister Borst onlangs afkondigde. Voor ziekenfondsverzekerden, met uitzondering van chronisch zieken, worden vanaf volgend jaar maximaal negen behandelingen vergoed. Overige behandelingen dient men uit eigen zak te betalen.

De fysiotherapeuten vrezen inkomensverlies, maar dragen naar buiten toe vooral de verslechtering van de zorg uit die volgens hen het gevolg van de maatregel zal zijn. De Vereniging van Vrijgevestigde Fysiotherapeuten verwacht dat de brievenstroom nog een paar dagen zal aanhouden. Zaterdag verzamelen de fysiotherapeuten in drukke stadscentra handtekeningen tegen de bezuinigingsmaatregel die ze begin volgende week aan voorzitter Deetman van de Tweede Kamer willen overhandigen.