Zwitserland wil meer tol vrachtwagens

BERN, 20 JUNI. De regering van Zwitserland heeft voorlopige plannen ontvouwd voor verhoging van de toltarieven voor vrachtwagens. De regering verwacht dat de heffing per tonkilometer de Zwitserse schatkist ongeveer 750 miljoen frank (ruim 1 miljard gulden) zal opleveren. Verwacht wordt dat de verhoging op verzet zal stuiten elders in Europa.(Reuter)