Werkweek ambtenaren naar 36 uur

DEN HAAG, 20 JUNI. De werkweek van de 112.000 rijksambtenaren wordt met ingang van 1997 met twee uur verkort naar 36 uur. De lonen worden stapsgewijs met 1,25 procent verhoogd.

Minister Dijkstal (binnenlandse zaken) en de ambtenarenbonden hebben daarover gisteren een akkoord bereikt. De leden van de bonden moeten het nog goedkeuren. De overeenkomst bevat geen afspraken over de vut, een van de onderwerpen waarover nog op centraal niveau wordt gesproken. Een maand geleden mislukte het overleg over vut, pensioenen en ziektekosten. Dijkstal beraadt zich nog hoe de impasse kan worden doorbroken.

“Het akkoord zal een grote invloed hebben op cao's in de marktsector”, zegt een woordvoerder van de vakcentrale FNV. In het bedrijfsleven wordt op “redelijke schaal” al 36 uur per week gewerkt, maar met dit akkoord wordt de discussie over arbeidsduurverkorting “nieuw leven ingeblazen”, meent de FNV-woordvoerder. “Een doorbraak op weg naar korter werken.”

De werkgeversorganisatie VNO-NCW gelooft niet in de “voorbeeldfunctie” van de rijksoverheid en onderstreept dat een algemene arbeidstijdverkorting “uit den boze is”.

Binnenlandse Zaken en de ambtenarencentrales verwachten dit jaar voor het eerst “beduidende verschillen” tussen de cao's van de acht overheidssectoren.

Onderhandeld wordt nog over de cao's voor provincies, gemeenten, onderwijs, defensie, politie en rechterlijke macht.

Gisteren beklemtoonde de minister van binnenlandse zaken dat hij met het akkoord voor de rijksambtenaren “tot het uiterste randje” was gegaan. De bonden stellen dat er is gekozen voor het behoud van de werkgelegenheid, al zal de kortere werkweek niet tot volledige herbezetting leiden.

J. Anneveld, onderhandelaar namens de CNV-ambtenaren, verwacht dat in totaal vijftig procent van de vrijkomende banen opnieuw zal worden bezet. Afgesproken is dat de banen waar ambtenaren volcontinu werken (douane, gevangenissen) volledig worden opgevuld. X. den Uyl (FNV-ambtenaren) wees erop dat de twee uur kortere werkweek bij gelijkblijvend salaris indirect vijf procent loonstijging betekent. De inkomens gaan in het tweejarige contract, dat loopt van 1 april van dit jaar tot en met 31 maart 1997, zeer bescheiden omhoog, erkende Den Uyl. Hij noemde het akkoord “het maximaal haalbare”.

Op 1 oktober van dit jaar krijgen de rijksambtenaren er 0,5 procent bij. Eind december volgt een eindejaarsuitkering van 0,5 procent. Op 1 oktober volgend jaar gaan de salarissen omhoog met 0,75 procent. Ook dan volgt eind december een eindejaarsuitkering van 0,5 procent. Structureel gaan de inkomens 1,25 procent omhoog. In de marktsector stijgen de inkomens naar verwachting 1,3 procent, terwijl de bonden voor volgend jaar minimaal 2,25 procent eisen.