Vrije doortocht geldt slechts tot grens

BOEDJONNOVSK, 20 JUNI. Het konvooi met Tsjetsjenen die in Boedjonnovsk vijf dagen lang meer dan duizend mensen hebben gegijzeld is vandaag, met 130 'vrijwillig' meegereisde gijzelaars, in Tsjetsjenië aangekomen. Het zette koers in zuidelijke richting, naar Nozjaj-Joert en Vedeno. Russische woordvoerders hebben gewaarschuwd dat aan de grens met Tsjetsjenië hun vrijgeleide ophoudt.

Het konvooi bestaat uit zes bussen met 73 Tsjetsjeense commando's en 130 gijzelaars - onder wie Russische parlementariërs, journalisten, artsen en verplegers - die gisteren in Boedjonnovsk op vrijwillige basis aan boord van de bussen gingen en die volgens de Russische autoriteiten dan ook geen gijzelaars meer mogen worden genoemd. Onder hen bevindt zich de activist voor de rechten van de mens Sergej Kovaljov. De Tsjetsjenen voeren in een koelwagen ook de lichamen van hun in Boedjonnovsk gedode kameraden met zich mee.

De zevenhonderd gijzelaars die in Boedjonnovsk vrijkwamen waren vol lof over hun behandeling door de Tsjetsjenen en vol woede over de legeraanval op het ziekenhuis van zaterdag. Een van hen vertelde dat de zuigelingenafdeling van het ziekenhuis onder vuur werd genomen; de Tsjetsjenen zouden zich toen op de baby's hebben geworpen om hen te beschermen.

Na hun vertrek uit Boedjonnovsk werden de Tsjetsjenen gevolgd, zowel op de weg als vanuit de lucht. 's Nachts wierpen schaduwende helikopters lichtbakens uit om het konvooi niet uit het oog te verliezen. Aan de grens met Noord-Ossetië werd het konvooi teruggestuurd op last van de Russische militaire bevelhebber in Tsjetsjenië. Het moest omrijden via de republiek Dagestan. 's Nachts werd de Russisch-Dagestaanse grens bij Joezjno-Soechokoemsk overschreden. Vanochtend reed het konvooi bij Kizliar het noordoosten van Tsjetsjenië binnen, in een deel van het land dat door de Russen wordt bezet.

Voor het terugsturen van het konvooi is geen reden opgegeven, maar waarnemers vermoeden dat de militaire commandant in Tsjetsjenië, generaal Koelikov, wilde voorkomen dat het konvooi door Mozdok zou rijden. Daar bevindt zich het militaire hoofdkwartier van de Tsjetsjenië-campagne.