'Veel jongeren zelfstandiger door meer emancipatie'

DEN HAAG, 20 JUNI. De Emancipatieraad wil meer roldoorbrekende televisieprogramma's voor jongens en meisjes. De overheid moet daarom waar dat mogelijk is, “haar invloed op de mediaproducenten uitoefenen”.

Dat is een van aanbevelingen die de Emancipatieraad doet in een rapport over de maatschappelijke zelfstandigheid van jongens en meisjes dat vanochtend is aangeboden aan de staatssecretarissen E. Terpstra (jeugdbeleid), T. Netelenbos (onderwijs) en I. Brouwer, directeur emancipatiebeleid op het ministerie van sociale zaken. Van de Raad voor het jeugdbeleid kregen zij een soortgelijk rapport aangeboden.

In het beleid, dat erop gericht was meisjes zelfstandiger te maken, lag de nadruk op het bevorderen van financiële zelfstandigheid. Maar er is meer nodig, stelt de Emancipatieraad vast. Voor meisjes zijn dat eigenschappen als assertiviteit, onafhankelijkheid, zelfbewustzijn en het vermogen om keuzes te kunnen en durven maken. De 'nieuwe jongen' moet leren meer zorgtaken op zich te nemen.

Roldoorbrekend opvoeden begint al in de wieg, constateert de Emancipatieraad. Jongens worden anders benaderd dan meisjes, reden om te stimuleren dat consultatiebureaus en GGD's voorlichting geven over roldoorbrekend opvoeden.

De Emancipatieraad wijst een beschuldigende vinger in de richting van de sport, omdat daarbij verschillen tussen meisjes en jongens duidelijk blijken: meisjes beoefenen over het algemeen de individuele takken van sport en jongens de competitieve teamsporten. Volgens de raad leiden die verschillen tot onderwaardering van de prestaties van meisjes.

Jongens en meisjes kunnen zelfstandiger worden als ze meedoen aan besturen, of een stem hebben in het overheidsbeleid, meent de Emancipatieraad. Gemeenten die “op een emancipatoire en innovatieve manier meisjes en jongens van verschillende etnisch/culturele achtergrond bij het plaatselijk beleid betrekken” moeten door het Rijk extra gesubsidiëerd worden.

In het rapport 'Sociaal talent in zicht' geeft de Raad voor het Jeugdbeleid een reeks voorbeelden die gemeenten en Rijk ertoe moeten brengen niet langer een beleid voeren waarin wordt afgewacht welke negatieve ontwikkelingen bestreden moeten worden. In plaats daarvan dienen ze een jeugdbeleid te ontwikkelen dat uitgaat van de mogelijkheden om bij kinderen en jongeren 'sociaal talent' te ontwikkelen.