Ouderen slaan grote debatten in Kamer over

DEN HAAG, 20 JUNI. Zou hij er zijn of zou hij er niet zijn? Dat was bij het AOV de grote vraag sinds het Tweede-Kamerlid Verkerk, ex-AOV, nu eenmansfractie, vorige week niet kwam opdagen voor het Schiphol-debat. Ook het AOV was er niet, want Aiking, tweede woordvoerder in de commissie voor verkeer en waterstaat, zou alleen mogen komen als de eerste woordvoerder op zou zeggen, zo wist ze. En dat had Verkerk niet gedaan. Netzomin als hij had laten weten of hij het Betuwelijn-debat ging bijwonen.

Want hoewel Verkerk een paar meter verderop in de gang zijn werkkamer heeft, praten AOV'ers en ex-AOV'ers al enige tijd niet meer met elkaar. Dus wist Aiking niet dat Verkerk al veel eerder had besloten ook het Betuwelijn-debat over te slaan. Want Verkerk heeft het daar te druk voor. Zo gaat er veel tijd zitten in de schermutselingen rond zijn medewerkster, die is overgelopen naar het AOV. Waardoor hij nu als eenmansfractie weliswaar meer geld heeft, maar geen enkele administratieve ondersteuning.

Van haar kant heeft Aiking lang geaarzeld of ze nu wel of niet naar het Betuwelijn-debat zou gaan. Misschien zou niemand er iets van zeggen als ze er gewoon bij ging zitten, bedacht men ter fractie. Ook stond op de convocatie voor het debat dat het AOV tien minuten spreektijd zou krijgen. En het AOV, dat is Aiking, niet Verkerk. Aan de andere kant: het was een ingewikkeld debat en veel voorbereidingstijd was er niet meer.

Gisteren bleek dat Aiking had besloten wel te komen, maar alleen voor de eerste termijn. Verkerk was er niet, evenmin als de eenmansfracties Van Wingerden, Hendriks en Leerkes (Unie 55+). Intussen wacht de griffie in de Tweede Kamer al weer enkele weken op een voorstel van AOV'ers en ex-AOV'ers voor een andere verdeling van de commissie-plaatsen. Want die commissies mogen weliswaar niet groter worden, maar van plaats verwisselen is toegestaan. En uit een inventarisatie van de griffie is gebleken dat Verkerk en Van Wingerden namens het AOV de meeste woordvoerderschappen bezet houden.