Opnieuw minder voedsel en brandstof voor 'Dutchbat'

BUSOVACA, 20 JUNI. Opnieuw hebben de Bosnische Serviërs het konvooi dat 'Dutchbat' in Srebrenica zou bevoorraden, aanzienlijk ingekrompen. Gisteren kreeg het Nederlandse konvooi, dat op weg was van Zagreb naar Belgrado, bij de Servische grens te horen dat er slechts 11.000 liter brandstof in plaats van 96.000 liter de moslimenclave in mag. Normaliter verbruikt 'Dutchbat' wekelijks 50.000 liter diesel.

De voorraad voedsel moest worden teruggebracht tot twee containers. Het gaat dan om vers voedsel; nieuwe gevechtsrantsoenen zijn nadrukkelijk verboden. Volgens overste Kablau, commandant van het transportbataljon in Busovaca en Santici, heeft het Bosnische hoofdkwartier van UNPROFOR uiteindelijk met de nieuwe eisen ingestemd.

Volgens een akkoord dat generaal Janvier, opperbevelhebber van UNPROFOR, en generaal Mladic, commandant van het BSA, het Bosnisch-Servische leger, twee weken geleden sloten, zouden de VN-troepen in de moslimenclaves een buffervoorraad van een maand mogen opbouwen en vervolgens elke week worden bevoorraad. Met dat doel vertrok anderhalve week geleden een Nederlands 'megakonvooi' van 38 voertuigen richting Srebrenica. Wat nu rest is een 'microkonvooi' van drie voertuigen. Kablau: “Ik begrijp niet waarom ze deze spanning willen handhaven, met de vrijlating van de gijzelaars leek een nieuwe situatie te ontstaan.”

Zaterdag werden bij Vares in Noord-Bosnië zes soldaten van het transportbataljon door een gevechtpatrouille van de BIH, het Bosnisch regeringsleger, bestolen van audiovisuele apparatuur. De manschappen wachtten op een helikopter die hen van Noord- naar Centraal-Bosnië zou vervoeren; dit weekeinde was er een luchtbrug ingesteld omdat de enige open verbinding naar het noorden was afgesloten wegens Bosnische troepenverplaatsingen. De patrouille was kennelijk niet op de hoogte van de luchtbrug die UNPROFOR tijdelijk had ingesteld en dreigde de helikopter neer te halen. Uiteindelijk besloten de regeringssoldaten genoegen te nemen met de audiovisuele apparatuur van de Nederlanders.