Muziekzender MTV blijft voorlopig op kabeltv A'dam

AMSTERDAM, 20 JUNI. MTV blijft voorlopig in Amsterdam te zien. Het muziektv-station is toch bereid gebleken te betalen voor doorgifte van zijn programma's.

Vorige week maakte het college van B en W van Amsterdam nog bekend dat MTV geen vergunning zou krijgen, omdat de zender betaling eiste van Kabeltelevisie Amsterdam. In plaats daarvan, zo besliste het college, zou het programma van The Music Factory worden uitgezonden. Deze zender van Arcade kon echter geen financiële garantie geven dat het programma 24 uur per dag zou uitzenden.

De Amsterdamse programmaraad had het college ook nog gadviseerd een licentie te verstrekken aan een andere muziekzender, The Music Box. Het is echter nog onduidelijk of het Commissariaat van de Media (CvM) deze zender een vergunning zal geven. Het college van B en W achtte bovendien de combinatie van een 06-lijn met een televisieprogramma niet toelaatbaar. Omdat het CvM dat inmiddels wel heeft toegestaan aan publieke omroepen, vervalt dit bezwaar.

Voldoende reden voor het college van B en W om de programmaraad een nieuw advies te vragen. Half augustus wordt het verwacht, waarna de gemeenteraad beslist over de programmering voor volgend jaar.