Meer Nederlanders in Chinese steden

GUANGZHOU, 20 JUNI. Nederland gaat het consulaat in Shanghai versterken en een ruimer netwerk van handelsvertegenwoordigers opzetten in de voornaamste Chinese steden. Dit is nodig omdat de ambassade in Peking het vele werk dat in die plaatsen gedaan moet worden niet aankan.

Dit zei minister H. van Mierlo (buitenlandse zaken) gisteren in de marge van een gesprek met de pers na afloop van het tiendaags bezoek dat hij met premier Kok bracht aan Vietnam en China.

Van Mierlo zei dat de herschikking van consulaten en handelsattachés zeker onderdeel is van de zogenoemde 'herijking' van het buitenlands beleid. Daarbij zou het volgens de minister in de rede liggen dat de accenten verschuiven van vertegenwoordigingen in Westerse landen naar die in het Oosten waar de economieën een forse groei doormaken.

Een probleem bij die herschikking zal zijn dat het buitenlands beleid na de herijking niet meer geld mag kosten dan hieraan nu wordt uitgegeven. Dat zou betekenen dat er mensen moeten verdwijnen van posten die nu nog wel bemand worden. Een complicatie is daarbij dat het terugbrengen van de sterkte op een ambassade of consulaat snel als politiek signaal van verminderd politiek belang geduid kan worden.

Uit het persgesprek bleek bovendien dat de economische component een nadrukkelijker rol zal spelen in het buitenlands beleid. In het gevolg van Kok en Van Mierlo reisden de afgelopen dagen circa dertig ondernemers van grote Nederlandse bedrijven mee. Volgens Kok, Van Mierlo en werkgeversvoorzitter A. Rinnooy Kan “kan de overheidspresentie een bijdrage leveren aan het economisch succes in de toekomst”. “We moeten niet streven naar een BV Nederland maar naar een Holding Holland, waarbij samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven voorop staat.”

De tijdens deze reis gehanteerde formule van nauwe samenwerking tussen officiële en handelsdelegatie was ook volgens Van Mierlo een geslaagd experiment van herijking van buitenlands beleid.