Meer eenheid in boetes verkeersovertredingen

DEN HAAG, 20 JUNI. Het openbaar ministerie heeft meer eenheid aangebracht in de afwikkeling van boetes bij lichte verkeersovertredingen.

Bij ongevallen waarbij sprake is van lichte schade of letsel krijgen alle automobilisten voortaan een transactie van 350 gulden aangeboden. Voor bromfietsers en fietsers geldt een schikking van 150 gulden.

Dat heeft het openbaar ministerie bekendgemaakt. Met de nieuwe richtlijnen wil justitie bereiken dat in vergelijkbare gevallen overal in Nederland dezelfde afweging wordt gemaakt. Tot nu toe ontbrak die landelijke norm en konden officieren van justitie in verschillende arrondissementen hun eigen afweging maken bij het vaststellen van de boete. Die varieerden van 50 tot 200 gulden bij snelheidsovertredingen, door rood licht rijden of onvoldoende afstand bewaren.

Als de overtreding die tot een ongeval leidt ernstiger van aard is wordt de betrokkene gedagvaard. Daarbij gaat het volgens het openbaar ministerie om een “behoorlijke” verkeersovertreding waarbij de weggebruiker zichzelf of het overige verkeer in gevaar heeft gebracht.

“Wegrijden van een kruising zonder goed te kijken is minder ernstig dan doorrijden op een kruising zonder te kijken”, verklaart een woordvoerder van het OM. Ontstaat in het eerste geval een verkeersongeval, dan zou justitie een schikking treffen. In het tweede geval zou de automobilist voor de rechtbank moeten verschijnen. De officier van justitie moet dan volgens de nieuwe richtlijn een hogere boete en ontzegging van de rijbevoegdheid eisen.

De circulaire van de procureurs-generaal vervangt de blikschaderegeling die in 1972 was vastgesteld.