Jorritsma wijst tunnel in tracé Betuwelijn af

DEN HAAG, 20 JUNI. Minister Jorritsma (verkeer en waterstaat) is vooralsnog niet van plan in het tracé van de Betuwelijn een tunnel onder het Pannerdensch Kanaal aan te leggen.

Jorritsma zei dit gisteren tijdens het vervolg van het debat over de Betuwelijn, dat van elf uur tot diep in de avond duurde. Ook andere verbeteringen aan de 'grote knelpunten' wees de minister af.

De drie regeringsfracties PvdA, VVD en D66 hadden gistermorgen een aantal verbeteringen voorgesteld, waardoor van de vijf grote knelpunten er nog drie zouden kunnen worden opgelost. Essentieel hierbij was dat dit zou gebeuren door verschuivingen binnen het budget voor de Betuwelijn, dat nu zo'n 8,1 miljard bedraagt.

Grote verrassing in het debat was het gewijzigde standpunt van VVD-woordvoerder Blaauw. De coalitiegenoten zouden gezamenlijk moties indienen voor de grote knelpunten Pannerdensch Kanaal, Gorinchem/ Schelluinen en Tiel/ Kerk Avezaath, maar de VVD-fractie besloot op het laatste moment steun aan de Pannerdensch-Kanaalmotie af te laten hangen van het standpunt van VVD-minister Jorritsma. Deze wees de motie aan het begin van de avond af.

Dit deed de minister in eerste instantie aan de hand van een foutieve tekening, die haar door ter plekke aanwezige ambtenaren ter hand was gesteld. Jorritsma betoogde dat de tunnel alleen onder het kanaal zou komen, terwijl het kwetsbare natuurgebied Gelderse Poort “juist ten oosten van dat kanaal ligt”. De tunnel zal echter veel langer worden. Later ontraadde Jorritsma de motie door te wijzen op het “gebrek aan financiële dekking”, waarbij zij met name het gebruik van geld afwees dat eigenlijk bestemd is voor het ontwikkelen van natuurvriendelijke spoorbermen.

Ook moties over verbeteringen bij Schelluinen, Tiel en Zevenaar met geld dat vrij kan komen door een ander tracé bij Pendrecht, ontraadde Jorritsma. Deze zouden eveneens een goede financiële onderbouwing ontberen. Wel onderzoekt een Engels ingenieursbureau nu of bij Pendrecht één van de twee aansluitingen tussen Betuwelijn en Havenspoorlijn kan vervallen.

Het CDA diende een motie in waarin die fractie zegt wel een tunnel onder het Pannerdensch Kanaal te willen, maar alleen als dit niet ten koste gaat van natuurvriendelijke voorzieningen. Deze motie werd door de regeringsfracties afgedaan als een 'ongedekte cheque'. Overigens kan de motie over het Pannerdensch Kanaal ook zonder steun van de VVD rekenen op een Kamermeerderheid. PvdA-woordvoerder Crone zei gisteravond dat hij nog vóór het afsluitende debat over de Betuwelijn, volgende week woensdag, extra argumenten ter ondersteuning van de Pannerdensch-Kanaalmotie zou weten te vinden.