Irak werkt op voorwaarde mee met VN

NEW YORK, 20 JUNI. Irak is bereid ontbrekende informatie over zijn biologische-wapenprogramma aan de Verenigde Naties te overhandigen als de organisatie haar onderzoek naar chemische wapens en ballistische raketten afsluit. Dat heeft de Speciale Commissie van de VN, die is belast met de ontmanteling van de Iraakse massa-vernietigingswapens, gisteren in een rapport aan de Veiligheidsraad van de VN meegedeeld.

Aanzienlijke lacunes in de Iraakse informatieverschaffing over het biologische programma verhinderen de Speciale Commissie haar taak als beëindigd te verklaren. Pas dan kan de Veiligheidsraad zich buigen over de vraag of de internationale sancties tegen Irak worden versoepeld. Frankrijk en Rusland willen zodra het zover is Irak weer toestaan olie te exporteren. De Verenigde Staten en Groot-Brittannië zijn het daar echter volstrekt mee oneens.

Bij wijze van tegemoetkoming aan Irak deelde de Speciale Commissie op haar beurt in het rapport mee ervan overtuigd te zijn dat Irak niet langer over een “beduidend” vermogen beschikt op het gebied van chemische en ballistische wapens. Commissie-voorzitter Rolf Ekeus weigerde echter het onderzoek totaal af te sluiten. Wel merkte hij in het rapport op dat de nog niet geregelde punten inzake chemische en ballistische wapens “niet van een zodanige omvang” zijn dat ze zijn oordeel nog kunnen beïnvloeden.

Volgens diplomaten zijn de eerste Iraakse reacties positief. Het rapport moet echter nog in Bagdad worden bestudeerd. De Iraakse vice-premier, Tareq Aziz, heeft tegenover Ekeus aangegeven dat Irak eind deze maand opheldering zou geven over het biologische-wapenprogramma als aan de Iraakse voorwaarde wordt voldaan.

De Speciale Commissie meldde eerder dit jaar geen duidelijkheid te hebben over 17 ton materiaal dat kan worden gebruikt voor de produktie van biologische wapens. Ekeus schrijft in het nieuwste rapport van andere regeringen aanvullende bewijzen te hebben ontvangen dat dit materiaal daadwerkelijk door Irak is geïmporteerd voor een biologische-wapenprogramma. (Reuter)