Hoofdredacteur bij Radio 1 benoemd

HILVERSUM, 20 JUNI. De eerste hoofdredacteur is bekend, maar verder is nog veel onduidelijk over de Radio 1 Nieuwsredactie. Dat is de rubriek die op 1 september alle actualiteitenprogramma's van de publieke radio moet vervangen.

De eerste hoofdredacteur van de Radio 1 Nieuwsredactie wordt P. van Tellingen (53), zo maakte de NOS gisteren bekend. Van Tellingen werkt sinds 1982 bij de NCRV en was daar onder meer eindredacteur van Hier en Nu-radio. Op dit moment werkt hij als zendercoördinator van Radio 1 en is in die functie verantwoordelijk voor het op elkaar afstemmen van de programma's van de verschillende omroepen.

In tegenstelling tot het bestuur van zijn eigen omroep heeft Van Tellingen zich de laatste jaren sterk uitgesproken voor een centrale nieuwsredactie. Nog steeds ligt er bij het NOS-bestuur een formeel bezwaar van NCRV, AVRO, KRO, EO en TROS tegen zo'n 'piekurenredactie'. Deze omroepen zijn voorstander van het zogenoemde 'clustermodel'. Daarbij worden de actualiteiten in de piekuren verzorgd door drie clusters van omroepen die ook op de televisiezenders met elkaar samenwerken. Maar een clustermodel is volgens Van Tellingen geen oplossing om een einde te maken aan de versnipperde informatieverstrekking op Radio 1.

Om de concurrentie aan te kunnen met de toekomstige nieuwszender van Veronica moet de Radio 1 Nieuwsredactie volgens Van Tellingen slagvaardiger, efficiënter en herkenbaarder worden. In de piekuren - 's morgens van zeven tot acht, 's middags van twaalf tot één en 's avonds van vijf tot zes uur - moet de luisteraar het idee hebben “dat hij helemaal is bijgepraat”. Radio 1 heeft nu een marktaandeel van 9,5 procent. Van Tellingen wil dat percentage behouden ondanks de komst van de nieuwszender van Veronica.

Vandaag sluit de sollicitatietermijn voor de nieuwe redactie. Bij de actualiteitenrubrieken van de verschillende omroepen - zoals Echo, Hier en Nu, Avro's Radiojournaal en Tros Aktua - werken op dit moment ongeveer 125 redacteuren. Bij de nieuwe redactie is plaats voor negentig journalisten. Verder werken voor Radio 1 zo'n 80 correspondenten. Door het samenvoegen van verschillende actualiteitenrubrieken heeft de Radio 1 Nieuwsredactie er daar maar dertig van nodig.

R. Bierman, voorzitter van de sollicitatiecommissie en programmadirecteur bij de NOS, verwacht niet dat veel mensen zonder baan komen te zitten. “Door het vertrek van Veronica uit het publiek bestel verdwijnen toch al zo'n tien à vijftien redacteuren”, zegt hij. “Bovendien hebben sommige redacteuren inmiddels de keuze voor televisie gemaakt.” Volgens Bierman is het wel een probleem dat de formatie van de nieuwe redactie niet op het aanbod past. “Nu hebben alle rubrieken hun eigen eindredacteur, hun eigen presentatoren en hun eigen eindregisseur. In de nieuwe Radio 1 Nieuwsredactie kunnen die natuurlijk niet allemaal dezelfde functie behouden.”

Hoewel vorig jaar uit een enquête van de Nederlandse Vereniging van Journalisten bleek dat 80 procent van de medewerkers van Radio 1 voorstander was van een centrale nieuwsredactie, is het animo om te solliciteren nu niet overal even groot.

Het bezwaar van de omroepen die tegen de piekurenredactie zijn, komt voort uit de angst dat de pluriformiteit van het publiek bestel verdwijnt. Maar voor sommige redacteuren van EO's Tijdsein is dat juist de reden wèl mee te doen, zegt eindredacteur D. Blok. “Dat is geen zendingsdrang. Maar het zou eeuwig zonde zijn als bepaalde onderwerpen niet aan bod zouden komen.” Volgens Blok hopen sommige medewekers van de EO dat zij binnen de Radio 1 Nieuwsredactie ervoor kunnen zorgen dat “ook het geluid van de kleine christelijke fracties wordt gehoord”.