Honderd banen in gevaar bij gemeente Zeist door tekort

ZEIST, 20 JUNI. Bij de gemeente Zeist moeten tot het jaar 2000 honderd arbeidsplaatsen verdwijnen om een verwacht tekort van 26,6 miljoen gulden op te vangen. Het gemeentelijk apparaat zal daardoor met een vijfde inkrimpen.

Het tekort is ontstaan door lagere uitkeringen uit het gemeentefonds, een lagere rijksbijdrage voor de sociale uitkeringen en achterstallig onderhoud bij de riolering. In opdracht van het gemeentebestuur heeft het Haagse adviesbureau Arthur Andersen & Co de financiële situatie van Zeist onderzocht en aanbevelingen gedaan voor besparingen. De oplossing wordt gezocht in het verminderen van taken, verbetering van de efficiency en hogere belastingen. Er is een lijst van tachtig tot honderd taken die voor bezuiniging in aanmerking komen. In december zal de raad een besluit nemen over de maatregelen.

Het tekort wordt in 1999 geschat op 26,6 miljoen gulden op een totale begroting van 270 miljoen; hiervan is 120 miljoen te beïnvloeden door eigen beleid. Besloten is om alle beleid dat nog niet in uitvoering is genomen in het bezuinigingsoverzicht te betrekken. Vooral in de subsidiesfeer worden veel kortingen voorgesteld. Ook de omstreden aansluiting van Zeist-west op de A-28 wordt heroverwogen.

Naar verwachting zal het tarief van de onroerende zaakbelasting omhoog gaan, waardoor de OZB-opbrengst nog acht miljoen gulden kan stijgen. Zeist heeft de OZB-tarieven altijd laag gehouden, omdat de woningen er 100.000 tot 150.000 gulden duurder zijn dan elders, aldus een gemeentewoordvoerder.

De gemeente Zeist zal in Den Haag voorts aandringen op een hogere uitkering uit het gemeentefonds. Dit gebeurt samen met 23 andere gemeenten in de provincie Utrecht, die allemaal geconfronteerd worden met een lagere uitkering.