Gratis heroïne

Het bericht, dat er op advies van de Gezondheidsraad gratis heroïne verstrekt zal worden, heeft me met afgrijzen vervuld (NRC Handelsblad, 8 juni). De ervaringen met druggebruikers en speciaal harddruggebruikers hebben mij geleerd, dat elke vorm van verslaving een ernstige ziekte is, waar iemand zo snel mogelijk van af moet. Het verstrekken van enige vorm van drug, zij het metadon, zij het heroïne, is laakbaar en in strijd met de medische ethiek te noemen. Men werkt dan mee aan het in stand houden van een ernstige ziekte, die niet alleen het lichaam, maar ook de persoonlijkheid aantast.

Nederlandse vertegenwoordigers van de regering willen nog wel eens roemen over het Nederlandse drugbeleid, maar in wezen is het een slecht beleid. Dat is ook duidelijk te merken aan het aantal verslaafden in dit land.

Daar de wil van de verslaafde uitsluitend in dienst staat van zijn verslaving, kan men zich niet verhalen op wat deze mensen zeggen. Als er hier een beleid zou worden gevoerd, dat leidt tot een lager aantal verslaafden, ook in vergelijking met andere landen, dan zou men enig recht van spreken hebben.

Het softdrugbeleid is ook al niet best in dit land. Men denkt, dat de term soft betekent, dat de drugs niet veel schade doen. Maar dat is absoluut niet waar. Softdrugs verminderen de wil en de behoefte aan communicatie, wat vooral voor jonge mensen schadelijk kan zijn. Ik heb nog nooit een harddruggebruiker ontmoet, die niet eerst aan de softdrugs is geweest. Dat men hier softdrugs laat verkopen in koffieshops, is een bewijs van onvermogen. Men laat zich nota bene door criminelen een oor aannaaien! Iedereen weet dat als je de crimineel een voet tussen de deur laat krijgen hij er vroeg of laat helemaal door zal kruipen.

    • Bertil de Klyn