'Fraude Nuts bedacht door directeuren'

DEN HAAG, 20 JUNI. De verdachtmakingen over grove wetsovertredingen en frauduleuze praktijken bij Nuts Verzekeringen in Den Haag zijn op touw gezet door één van de vier Nuts-directeuren zelf en de directeur van fusie-partner Ohra. Intussen blijken die verdachtmakingen 'geenszins bewezen te kunnen worden'.

Dat hebben de interim-managers bij Nuts, mr. J.J. van Weezendonk en drs. J.H.J. Cuypers op 31 mei in een strikt vertrouwelijke brief laten weten aan de presidenten van de Raden van Commissarissen van Nuts Zorgverzekering (het ziekenfonds) en Nuts Ziektekosten (de particuliere zorgverzekering). De verhalen over de fraude hebben begin april geleid tot schorsing van twee andere Nutsdirecteuren, die waarschijnlijk vandaag formeel worden ontslagen.

“De Ziekenfondsraad en met name de accountantsdienst voelt zich volledig op het verkeerde been gezet”, zo schrijven de voormalige interim-managers, die een week na het opstellen van de brief ook werden ontslagen.

In de vergadering, waarin hun congé werd aangezegd lag ook een stuk op tafel, waarin zij zich uitspreken tegen een verdergaande fusie met Ohra, omdat die geen enkel belang van Nuts zou dienen. Naar nu wordt verwacht zal die fusie binnen twee maanden rond zijn. De geschorste directeuren drs. D. Zijderlaan en drs. S. Ooms hebben zich altijd verzet tegen juridische en financiële verstrengeling van Nuts en Ohra. Nuts, tot vorig jaar de grootste particuliere verzekeraar in Nederland met 670.000 verzekerden, is naar schatting tweemaal zo groot als Ohra en bezit reserves van naar schatting vijfhonderd miljoen gulden. Ohra zou er volgens deskundigen financieel slecht voor staan.

In de brief stellen de managers dat directeur drs. H. Luchtmeijer van Nuts en directeur drs. D. Huesmann van Ohra voor 30 maart - de dag waarop het rapport werd gepubliceerd over het ten onrechte inhouden van kortingen op kunst- en hulpmiddelen door zorgverzekeraars - op eigen verzoek bij een commissie van de Ziekenfondsraad zijn geweest om te spreken over de 'wantoestanden' bij Nuts, waarvan het ziekenfonds toen al was gefuseerd met Ohra, maar de particuliere verzekering nog niet.

“Deze stap heeft zeer ernstige repercussies gehad”, schrijven de managers. “Bij die gelegenheid zijn namelijk suggesties geuit en beweringen gedaan, welke bij de commissie en - door welke oorzaak dan ook - helaas ook het publiek, om nog maar niet te spreken over de officier van justitie, het vermoeden hebben gewekt dat bij Nuts sprake zou zijn van grove wetsovertredingen en zelfs bewust frauduleuze praktijken (op grote schaal)”.

Door de aktie van beide directeuren - zij zijn op 27 maart gehoord door de voorzitter van de Ziekenfondsraad L. de Graaf en secretaris B.J.L. Degenhart - is de 'schijnwerper meteen al op Nuts gezet'.

Volgens de interim-managers hebben de accountants van de raad het noodgedwongen over een andere boeg moeten gooien en verklaart dit hun kritiek op de administratie en de controlepraktijken van Nuts, die tot 1993 altijd als betrouwbaar werd aangemerkt, maar nu ineens te wensen overlaat. “Nuts zal zich ook in de komende jaren ongetwijfeld mogen verheugen in extra aandacht van de accountants van de Ziekenfondsraad”, schrijven de interim-managers. In de brief aan de presidenten willen zij weten of zij op de hoogte zijn geweest van het bezoek van de heren Luchtmeijer en Huesmann aan de Ziekenfondsraad.

    • Bram Pols