'Epidemie difterie dreigt geheel uit de hand te lopen'

GENÈVE, 20 JUNI. Een difterie-epidemie in de voormalige Sovjet-Unie dreigt oncontroleerbaar te worden en zich naar andere landen te verspreiden. Dat hebben de Verenigde Naties en het Rode Kruis meegedeeld. Een woordvoerder van de Wereldgezondheidsorganisatie heeft opgeroepen met spoed 33 miljoen dollar beschikbaar te stellen voor een grootscheepse vaccinatiecampagne in de getroffen gebieden. De WHO verwacht dit jaar 100.000 tot 200.000 ziektegevallen in een epidemie die zich vanuit Moskou en St. Petersburg verder verspreidt.

Difterie wordt veroorzaakt door een hoogst besmettelijke bacterie die via druppelinfecties wordt verspreid. Onbehandeld is de ziekte in vele gevallen dodelijk. De epidemie woedt vooral onder arme mensen in slechte lichamelijke conditie die onder onhygiënische omstandigheden leven. Volgens de WHO bestaat het gevaar dat de epidemie overslaat naar andere landen. De Inspectie voor de Volksgezondheid is echter niet bevreesd dat de ziekte in Nederland zijn kop op zal steken. (AP)