Dienstplicht-willekeur

De dienstplicht is een loterij geworden, waarbij slechts 20 procent van de deelnemers kans maakt op de hoofdprijs van 9 maanden tijd en geldverspilling, terwijl de overige 80 procent fluitend doorgaat met zijn normale leven.

Het is niet meer dan begrijpelijk dat de pechvogels die wel in dienst moeten alles in het werk stellen om ook uit dienst te blijven. Zo'n 90 procent van de mensen die een juridische procedure starten verkrijgen vrijstelling van militaire dienst. Defensie heeft een heksenjacht geopend op een klein gedeelte van de mensen dat op deze wijze probeert uit militaire dienst te blijven. Iedere maand worden zo'n 30 à 35 dienstplichtigen veroordeeld door de militaire rechtbank in Arnhem tot 7 maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf. Inmiddels zijn meer dan 400 brave burgers veroordeeld. Een vreemde ontwikkeling, minder dan een jaar voor het afschaffen van de opkomstplicht.

Voor iedereen die deze juridische pogingen om uit dienst te blijven zo gemakkelijk afkeurt, nog even de volgende oefening. Wij zijn het er met z'n allen over eens dat belastingbetalen een nationale plicht is. Echter, het verantwoordelijke ministerie is niet in staat om van dit enorme aantal mensen de belasting op een correcte wijze te innen. Daarom wordt er een wet gemaakt, die het ministerie het recht geeft om met behulp van een loterij een kleine groep Nederlanders (bijvoorbeeld zo'n 20 procent) te belasten voor het volledige bedrag dat geïnt dient te worden. De overige 80 procent van de belastingplichtigen wordt volledig vrijgesteld en hoeft dus niets te betalen.

- Zoudt u niet witheet van woede worden als u tot de ongelukkige 20 procent zou behoren?

- Waarom moet u wel betalen en uw buurman niet?

- Zoudt u geen jurist of advocaat in de hand nemen om deze onrechtvaardigheid ongedaan te maken?

Welkom in de wereld die dienstplicht heet.

    • Rob Adriaens