CAO-overleg supermarkten opgeschort

ROTTERDAM, 20 JUNI. De CAO-onderhandelingen voor het supermarktpersoneel zijn definitief opgeschort tot eind september. Een laatste overleg gisteren tussen vakbonden en werkgevers heeft geen resultaat opgeleverd.

Struikelblok in de onderhandelingen over een nieuwe supermarkt-CAO (voor 200.000 werknemers) blijft de hoogte van de toeslagen voor onregelmatige werktijden. De vakbonden zijn bereid te praten over een verlaging ervan, maar eisen een compensatie in de vorm van verdergaande arbeidsduurverkorting. Op basis van bestaande CAO-afspraken gaat de werkweek in de supermarktsector per 1 juli al terug naar 37 uur. De bonden zouden de werkweek willen verkorten tot 36 uur, te verdelen over vier werkdagen.

De CAO-onderhandelingen in de supermarktsector zijn op 12 mei vastgelopen. In de weken daarna hebben de Dienstenbonden FNV en CNV stakingen uitgeroepen. Mede door de geringe stakingsbereidheid onder het personeel is na twee weken besloten de acties op te schorten.

Op uitnodiging van de werkgevers hebben de partijen gisteren weer gepraat over een mogelijke oplossing van het conflict. Daarbij bleek over de toeslagen nog geen overeenstemming te vinden. Werknemers die na zes uur 's avonds en op zaterdag ingezet worden, krijgen op dit moment 50 procent extra betaald. De werkgevers willen deze toeslag terugbrengen naar twintig procent. De bonden willen een vermindering alleen accepteren bij gelijktijdige arbeidsduurverkorting. Daarnaast eisen zij een structurele loonsverhoging. Zij denken aan een verhoging van 3,75 procent, te verdelen over 21 maanden. Het overleg wordt 27 september voortgezet.