Boycot

Het is te hopen dat iedere automobilist die het milieu een warm hart toedraagt en/of de 'zorg voor het nageslacht' hoog in het vaandel heeft staan, gehoor zal geven aan de oproep van Natuur en Milieu en Greenpeace om tankstations van Shell te boycotten (NRC Handelsblad, 14 juni). Wat dit soort ideële boycot-acties betreft ware het eveneens te hopen dat onze regering zou oproepen Frankrijk als vakantieland te mijden, niet te vliegen met Air France en af te zien van de koop van Franse produkten, als reactie op het Franse voornemen om in september de kernproeven op het atol Mururoa in de Stille Zuidzee te hervatten. Helaas is een dergelijke ideële oproep van regeringswege niet te verwachten, hoe feilloos deze ook correspondeert met het dienen van het 'algemeen belang', hetgeen toch haar taak is. Daarvoor heeft deze regering echter geen oog. Het kortzichtig paars beleid wordt immers primair niet bepaald door de zorg voor het milieu en ons nageslacht! De handelsmissie van premier Kok naar Vietnam en China, spreekt wat dat betreft voor zich.

    • Wouter ter Heide