Automatisering Van Lanschot kost 100 banen

ROTTERDAM, 20 JUNI. Bij de zakenbank Van Lanschot zullen de komende twee jaar circa honderd banen verdwijnen als gevolg van de invoering van een nieuw administratief automatiseringssysteem. De bank gaat ervan uit dat het grootste deel van deze werknemers binnen de organisatie kan worden herplaatst.

Dat blijkt uit een interne nota van de stuurgroep die zich binnen Van Lanschot met de invoering van het automatiseringssysteem en de bijbehorende reorganisatie bezighoudt. “Voor de afdeling Informatiesystemen (IS) en Informatiemanagement (IM) wordt een personeelsreductie voorzien van 30 à 40 medewerkers. Voor de backoffice kantoren en hoofdkantoor-afdelingen is een eerste inschatting van 40 à 60 medewerkers gemaakt”, zo staat in de nota.

Van Lanschot heeft op dit moment 1083 personeelsleden in dienst. Volgens de stuurgroep, die begin maart verslag uitbracht, zal de implementatie van het nieuwe automatiseringssysteem “in het licht van de groeistrategie van de bank (..) naar verwachting geen invloed hebben op het netto aantal formatieplaatsen binnen de organisatie”.

Een woordvoerster van de bank bevestigde dit vanmorgen. “In tegenstelling tot andere banken openen wij nog steeds nieuwe kantoren. Ons personeelsbestand is het afgelopen jaar met twintig procent toegenomen. Wij verwachten een deel van de personeelsleden op de nieuwe kantoren te kunnen inzetten.”

Niet alle medewerkers die beschikbaar komen zullen beantwoorden aan de eisen die Van Lanschot aan nieuwe werknemers stelt, zo blijkt uit de nota. De stuurgroep spreekt daarom van een “kwalitatieve frictie”. In samenspraak met ondernemingsraad en vakbonden wil Van Lanschot een pakket maatregelen (scholing, mobiliteitscentrum, selectieve vacaturestop) vaststellen “om zoveel mogelijk medewerkers voor de organisatie te behouden”. Volgende week overleggen de vakbonden met Van Lanschot over de gevolgen van de automatiseringsplannen. De bonden willen een garantie dat er geen gedwongen ontslagen komen.

Het voornemen om de automatisering binnen Van Lanschot “ingrijpend” aan te pakken dateert al van 1992, zo blijkt uit de nota. De raad van bestuur heeft zich hierbij laten leiden door “eerdere opmerkingen van Moret Ernst & Young en De Nederlandsche Bank met betrekking tot het hoge kostenniveau, de continuïteit en de betrouwbaarheid van de informatieverwerking”.

Het nieuwe automatiseringssysteem moet leiden tot “een structurele verbetering van de informatievoorziening en verlaging van het kostenniveau tot 14 à 16 procent van de totale kosten”.