Archieven

Archieven uit IDB zijn vernietigd (NRC Handelsblad, 2 en 6 juni). De opmerking van de politiek hierbij is dat dit in het belang van de staatsveiligheid is geweest. Ik kan mij hierbij niets voorstellen. Behalve dan dat bijvoorbeeld het falen van een overheidsinstantie op deze wijze verdoezeld kan worden. Verder toont deze actie dat de overheid zich niet bezwaard voelt de wet met voeten te treden. Het belang van het openbaarmaken van archieven mag duidelijk zijn. Instanties en personen kunnen op deze manier, ook na lange tijd, nog gecontroleerd worden op deugdelijke werkwijze. Wanneer deze controle achteraf ontbreekt is dat een aantasting van de rechtsstaat en democratie.

Juist deze actie ondermijnt het vertrouwen in de rechtsstaat en zou dus gevaarlijk voor de staatsveiligheid kunnen zijn.

    • S. Willemse