Wet tegen speculatie bouwgrond

DEN HAAG, 19 JUNI. Gemeenten moeten speculaties met grond voor nieuwe woningbouw binnenkort beter te lijf kunnen gaan. Het kabinet heeft ingestemd met een wetsvoorstel hiertoe van minister De Boer (VROM).

Als de nieuwe wet door het parlement wordt aangenomen kunnen alle gemeenten straks snel de uitvoering van hun uitbreidingsplannen veiligstellen, meent het kabinet. De wet geeft gemeenten de mogelijkheid een zogeheten voorkeursrecht te vestigen op gronden die voor woningbouw in aanmerking komen. De grondeigenaar moet bij verkoop de grond eerst aan de gemeente aanbieden. De gemeente kan die grond vervolgens tegen de geldende marktprijzen kopen. Bij onenigheid over de grondprijs wordt het probleem voorgelegd aan een onafhankelijke taxateur.

Nu moeten eerst verschillende planologische procedures worden gevolgd voordat de gemeente een voorkeursrecht kan vestigen. Volgens het kabinet zal het nu veel minder aantrekkelijk zijn op potentiële woningbouwlocaties in grond te speculeren.

Het gaat vooral om locaties waar in het kader van de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra (Vinex) de komende jaren moet worden gebouwd. Juist op die woningbouwlocaties wordt agrarische grond verhandeld in de verwachting dat de waarde van deze grond sterk zal stijgen.