Promovendi bezetten Internet

AMSTERDAM, 19 JUNI. Promovendi van de faculteit psychologie van de Universiteit van Amsterdam hebben vanmiddag een 'elektronische bezetting' georganiseerd. Ze protesteerden tegen het plan van het faculteitsbestuur promovendi voortaan geen salaris maar een beurs te geven.

Ongeveer dertig assistenten in opleiding (aio's) stuurden al hun rapporten, verslagen en artikelen via de elektronische snelweg naar de e-mailadressen en de faxen van de faculteit en het Maagdenhuis. “We willen laten zien hoe groot onze produktie is,” zegt Han van der Maas, promovendus bij Psychologie. “Maar we hopen ook dat de computers van de bestuursorganen door onze actie worden stilgelegd.”

Rond het middaguur was “dat platleggen” volgens secretaresse van het faculteitsbestuur H. Verduyn nog niet gelukt. “Op intermail hebben de aio's 150 berichten verstuurd met enclosures eraan. Dat wil zeggen dat je alle berichten apart moet openen en dat geeft een boel werk.”

De faculteit psychologie van de UvA zal morgen beslissen of de promovendi in de toekomst een beurs zullen krijgen. Volgens de faculteit is deze maatregel noodzakelijk omdat ze te duur zijn. Promovendi krijgen een contract voor vier jaar als assistent in opleiding en ontvangen in die periode salaris. Als zij daarna nog geen andere baan hebben gevonden, hebben ze recht op wachtgeld. De kosten van het wachtgeld lopen hoog op, omdat veel aio's hun proefschrift niet in vier jaar afronden.

Volgens de protesterende aio's voert de faculteit psychologie een 'ordinaire bezuiniging' door. De hoogte van de beurs zal lager zijn dan de hoogte van het aio-salaris. “Ze ontnemen aio's ook hun rechtpositie”, aldus Van der Maas. “Promovendi verliezen hun kiesrecht en hun pensioenopbouw. Aio's met een beurs kunnen op elk moment worden ontslagen. Aio's zitten al op de bodem, en nu proberen ze die bodem ook nog weg te halen. Dan hou je niet veel meer over.”

Bij de faculteiten letteren en biologie van de Universiteit van Amsterdam is het beurssysteem al ingevoerd. De actievoerders van de faculteit psychologie proberen aio's van andere universiteiten en faculteiten te mobiliseren voor verdere acties.

De vereniging van universiteiten VSNU wil voor alle ongeveer 7.000 onderzoekers in opleiding (oio's) en assisistenten in opleiding het bursaalsysteem invoeren. De belangenvereniging van promovendi is hiertegen. Volgende verenging wordt met deze maatregel het wetenschappelijk systeem uitgehold.