Premie voor ziekenfonds stijgt fors

DEN HAAG, 19 JUNI. De vaste ziekenfondspremie moet volgend jaar flink omhoog, van ongeveer 177 gulden nu naar 267 of 299 gulden per jaar. Dat staat in een concept-advies van de Ziekenfondsraad.

De voorgestelde premieverhoging onstaat doordat een aantal medische voorzieningen, waaronder genees- en hulpmiddelen, vanaf volgend jaar niet meer uit het fonds van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) worden vergoed, maar door het ziekenfonds en de particuliere ziektekostenverzekeraars.

De Ziekenfondsraad stelt donderdag het premie-advies aan minister Borst (volksgezondheid) vast. Tegenover de verhoging van de vaste, niet-inkomensafhankelijke ziekenfondspremie staat een verlaging van de inkomensafhankelijke AWBZ-premie van 8,85 procent naar 6,65 procent. Als gevolg van de kabinetsvoornemens op het gebied van de volksgezondheid stijgen de uitgaven voor de Ziekenfondswet volgend jaar met 4,6 miljard gulden, die van de AWBZ verminderen met 6,5 miljard.