Opeens was 'de kloof' heel dichtbij

De kloof tussen het bedrijfsleven en de politiek is schrikbarend groot. Daarover kan volgens Rinse Zijlstra geen misverstand bestaan. Op de algemene ledenvergadering van het Verbond van Verzekeraars, vorige week in Noordwijk, deed deze voormalige CDA-parlementariër verslag van een kleine enquête onder werkgevers. Negentig procent bleek politiek niet actief te zijn, 88 procent meende dat de politiek absoluut niet betrouwbaar is en 75 procent zag de kloof tussen hen en politici al maar groter worden.

'Verzekeraars en politiek' was het thema van de middag. Flip Buurmeijer, die 15 jaar de PvdA in de Tweede Kamer heeft vertegenwoordigd en tegenwoordig in sociale verzekeringen zit, was gastspreker. Hij had een paar nuttige tips voor verzekeraars die een band met politici wensen te smeden. “Leg uw contacten vooral zelf, laat dat niet over aan intermediairs. Er loopt een woud van die mensen op het Binnenhof rond, maar u kunt het echt beter zelf doen.”

Of iedere politicus van dat soort directe relaties is gecharmeerd, is de vraag. Buurmeijer zelf riep daarover twijfel op met een onthulling “die ik in dit besloten gezelschap wel kan doen”, zei hij op een moment dat de honderden aanwezige verzekaars inmiddels tot het openbare deel van hun bijeenkomst waren overgegaan. Toen Buurmeijer zijn opvolgster in de PvdA-fractie als specialist sociale zekerheid, Karin Adelmund, inwerkte zei hij haar op een goed moment: “Vanmiddag gaan we naar het Verbond van Verzekeraars”. Met afgrijzen in haar stem antwoordde Adelmund: “Moeten we dáármee gaan praten?” Troostend voegde Buurmeijer aan zijn anekdote toe dat Adelmund later over de verzekeraars had gezegd: “Het zijn toch wel aardige en creatieve mensen”.

Maar soms wat slordig. In zijn jaarrede memoreerde de voorzitter van het Verbond van Verzekeraars, S. Jonker, de twijfel die de D66-fractie heeft geuit over de kabinetsplannen met Ziektewet en WAO. Het Kamerlid Schimmel had dat namens D66 gedaan. “De heer Schimmel”, vervolgde de verbondsvoorzitter, “stond ook op de lijst van genodigden voor onze bijeenkomst vanmiddag. Maar ik heb hem niet in de zaal gezien.”

Arthie Schimmel is sinds 1989 lid van de Tweede Kamer en gespecialiseerd in sociale verzekeringen. Verder is zij vrouw en moeder van één kind. “De kloof tussen bedrijven en politiek wordt dieper”, constateerde Rinse Zijlstra, tegenwoordig voorzitter van de Raad van Toezicht van de Rabobank, nog eens. “Het dichten daarvan is óók een taak van het bedrijfsleven.” (JK)

    • John Kroon
    • Kees Versteegh