Omzet haven van Vlissingen stijgt

De beëindiging van de veerdienst Vlissingen-Sheerness, in mei van het vorig jaar, door de Duitse rederij Olau heeft niet geleid tot minder activiteiten in de Zeeuwse haven. De nv Haven van Vlissingen meldt over 1994 zelfs een omzetstijging van 12 procent tot 82,3 miljoen gulden.

In haar jaarverslag schrijft de havenonderneming dit toe aan de sterk gestegen overslag van hout, papier, pulp en metaalprodukten. De directie van het Vlissingse havenbedrijf is inmiddels wel een juridische procedure gestart tegen Olau Line ter compensatie van de schade die ontstond door het voortijdige vertrek van de rederij.