Namen ministers onbekend; Dehaene sluit akkoord over nieuw kabinet

BRUSSEL, 19 JUNI. De Belgische demissionair premier Jean-Luc Dehaene heeft afgelopen weekeinde de onderhandelingen over een nieuw rooms-rood regereerakkoord afgerond.

Eind deze week zal het tweede kabinet-Dehaene worden geïnstalleerd, zodat de premier volgende week als volwaardig Belgisch regeringsleider kan verschijnen op de tweedaagse Europese top in Cannes.

De vorming van de nieuwe regering, nog geen maand na de verkiezingen waarbij de bestaande politieke verhoudingen in België nagenoeg hetzelfde bleven, verloopt voor Belgische begrippen opmerkelijk snel. Deze week zullen de namen bekend worden van de ministers. De nadruk in het regeerakkoord ligt op ombuigingen in de sociale zekerheid - in de komende begrotingsonderhandelingen moet 105 miljard frank (bijna 5,8 miljard gulden) worden gevonden -, het scheppen van werkgelegenheid en het aanpakken van maatschappelijke problemen als armoede en onveiligheid.

Vorige week al werden op regionaal niveau in België coalities gesmeed. Net als in de federale regering van premier Dehaene maken in de Vlaamse en de Waalse regering katholieken en socialisten de dienst uit. Een uitzondering vormt de regeringsploeg van het hoofdstedelijke gewest Brussel. Daarin zitten behalve socialisten en katholieken ook de liberale PRL-FDF en de Vlaamse Volksunie. Volgens de liberale formateur François-Xavier de Donnéa, tevens burgemeester van Brussel-centrum, ligt de nadruk in het Brusselse regeerakkoord op de strijd tegen sociale uitsluiting en op verbetering van de leefbaarheid van de stad. Het akkoord vermeldt ook dat Brussel “een model van verdraagzaamheid tussen de verschillende culturen moet belichamen”.

Het is de eerste keer dat de regionale parlementen (raden) van Vlaanderen en Wallonië rechtstreeks zijn verkozen. Cummulatie van politieke mandaten is niet langer mogelijk. De regionale verkiezingen zullen voortaan om de vijf jaar plaats hebben, gelijktijdig met de verkiezingen voor het Europees Parlement.

Welke ministers zullen terugkeren in de regering-Dehaene is nog niet bekend. In iedere geval zijn de kansen verkeken voor voormalig voorzitter Frank Vandenbroucke van de Vlaamse SP. Vandenbroucke trad eerder dit jaar af als minister van buitenlandse zaken nadat in de Agusta-affaire bekend was geworden dat hij opdracht had gegeven om zwart geld te verbranden. Vandenbroucke staat bekend als een uiterst integer politicus en er werd dan ook op gerekend dat hij terug zou keren in het nieuwe Belgische kabinet als minister van sociale zaken. Maar afgelopen vrijdag kreeg Vandenbroucke te horen dat het gerecht hem opnieuw wil verhoren. Vandenbroucke maakte afgelopen weekeinde op het congres van de SP duidelijk dat hij daarom afziet van een ministerspost.