Lloyd's wendt crisis voorlopig af

ROTTERDAM, 19 JUNI. De verzekeringsmarkt Lloyd's in Londen heeft een dreigende crisis afgewend met de belofte dat het alle schadeclaims zal blijven honoreren en dat voldoende geld in reserve is om financiële problemen bij zijn leden te kunnen afdekken. Hiermee heeft Lloyd's geruchten die vorige week in de verzekeringsmarkt circuleerden over op handen zijnde liquiditeitsproblemen voorlopig ontzenuwd.

Een aantal verzekeringsagenten had gedreigd niet langer voor honderd procent te kunnen uitkeren op verzekerde schadeclaims tenzij ze geld van het reservefonds van Lloyd's zouden ontvangen.

Nauw betrokkenen bij Lloyd's zijn van mening dat de financiële problemen slechts zijn uitgesteld. “Niemand gelooft Lloyd's als het beweert dat er genoeg geld is”, aldus een betrokkene. “Lloyd's heeft de kern van het probleem weer omzeild.”

Lloyd's maakte eind vorige week bekend dat het Centrale fonds, waaruit schadeclaims worden betaald die niet kunnen worden verhaald op de zogenoemde Names (particulieren die met hun gehele vermogen garant staan voor de stroppen van verzekeringen bij Lloyd's), nog beschikt over 680 miljoen pond sterling. Doordat Names weigeren te betalen of niet langer in staat zijn om te betalen, wordt maandelijks 20 à 30 miljoen pond uit het Centrale Fonds gehaald zodat verzekeringsagenten de schadeclaims van verzekerden volledig kunnen honoreren. Eind vorig jaar bevatte het Centrale Fonds nog 737 miljoen pond.

Lloyd's hoopt dat volgend jaar de ergste crisis van de verzekeringsmarkt voorbij is. Door de reusachtige verliezen van de afgelopen jaren weigert een groot aantal Names te voldoen aan zijn verplichting verliezen met zijn privé-vermogen te dekken. Ze zijn van mening dat ze door fraude en opzettelijke nalatigheid van de kant van Lloyd's zijn gedupeerd.

Lloyd's heeft ook aangekondigd dat een einde moet komen aan de noodgreep van sommige verzekeringsagenten om tijdelijk met fondsen te schuiven en schadeclaims uit te keren met gelden die daarvoor niet zijn bestemd. Actiegroepen van de Names hebben dit oneigenlijke gebruik van financiële middelen inmiddels onwettig genoemd en dreigen met juridische stappen.

    • Roel Janssen